Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

10/04/2021 - 14:28

BDK.VN - Ngày 8 và 9-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 4 sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy quý I-2021; cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình thực hiện NQ Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Báo cáo việc nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre và tuyến đường ven biển.

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Địa phương III Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Địa phương VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hữu Hiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hữu Hiệp

1. Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Quang Các - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chuyên đề “Định hướng xây dựng quy hoạch tỉnh Bến Tre gắn với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, thảo luận các vấn đề có liên quan.

2. Đối với Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2021: Hội nghị thống nhất nhận định:

Trong quý I-2021, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện NQ ĐH và các văn bản cụ thể hóa thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo hướng hiểu đúng, nắm sâu, sát người, rõ việc. NQ năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp ủy quán triệt đã lan tỏa khá mạnh trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Các cấp ủy tiếp tục quan tâm củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện toàn diện. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 đảng viên (giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020) và triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, qua đó đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên (không tăng so với cùng kỳ năm 2020). Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30-10-2020 của Chính phủ. Công tác dân vận của hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có sự tập trung.

Tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ, trong đó nhiều chỉ tiêu tăng từ 10 - 20%. Sản xuất nông nghiệp chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi hạn mặn và có xu hướng phát triển ổn định hơn năm 2020. Toàn tỉnh có 58 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới - NTM (đã được công nhận xã NTM), tăng 7 xã đạt chuẩn NTM và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao so với cuối năm 2020.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước tăng 21,5% so với cùng kỳ. Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai, trong quý có 100 doanh nghiệp và 100 đơn vị trực thuộc thành lập mới với vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được tập trung. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và thực hiện chính sách an sinh xã hội có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chỉ đạo giải quyết vụ đất Lạc Địa, Phú Lễ (Ba Tri) được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” theo chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy vẫn chưa thật sự lan tỏa mạnh mẽ, còn lúng túng trong triển khai thực hiện nội dung “Sáng tạo”; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở chưa nắm chắc vấn đề trọng tâm, cốt lõi của NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh, chưa thể hiện rõ vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; xây dựng kế hoạch, xác định nội dung thi đua, hình thức thi đua theo phương thức “Người người thi đua, nhà nhà thi đua” và phương châm “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”” còn lúng túng... Tình hình sâu đầu đen gây hại cây dừa diễn biến phức tạp nhưng chưa có loại thuốc phòng trừ hữu hiệu; hệ thống công trình thủy lợi chưa được khép kín, đồng bộ ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới tiêu ở một số khu vực; tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển nhưng chưa ổn định, hiệu quả chưa cao; quy mô các chuỗi giá trị còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng của từng lĩnh vực sản xuất, chưa có giải pháp đầu ra ổn định cho nông sản chủ lực địa phương. Tình hình an ninh, nhất là an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phát sinh phức tạp, phạm pháp hình sự tăng cao so với cùng kỳ; tình trạng tàu cá khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi kiện, tỷ lệ giải quyết án của tòa án còn thấp.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I, hội nghị thống nhất đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II-2021 gồm: Tập trung cho công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các NQ, chỉ thị, chương trình, đề án thực hiện NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục triển khai sâu, rộng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Người người thi đua, nhà nhà thi đua” và phương châm “Học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình””. Tập trung lãnh đạo tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau bầu cử. Triển khai thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra của chính quyền, giám sát của ĐBQH, HĐND, MTTQ đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các NQ, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, nhất là nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tổ chức tổng kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; trong đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương... Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

3. Đối với dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Hội nghị thống nhất xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời xác định 22 nhiệm vụ cụ thể gắn với phân công trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm chỉ đạo cụ thể theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hoá; xây dựng con người và gia đình; quốc phòng, an ninh; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: Hữu Hiệp

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: Hữu Hiệp

4. Đối với dự thảo Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, hội nghị thống nhất cao thông qua kế hoạch với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tầm nhìn chiến lược cho cả trước mắt và lâu dài. Kế hoạch cũng xác định rõ nội dung, phương pháp, thời gian hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các cấp, các ngành; công tác định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch; đồng thời xác định phương pháp, quy trình quy hoạch cán bộ.

5. Hội nghị cũng thống nhất cao thông qua chủ trương nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển tỉnh Bến Tre và tuyến đường ven biển.

6. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tiến hành khen thưởng danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020 đối với Đảng bộ huyện Châu Thành và Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong quý I, dù tình hình còn nhiều khó khăn, nhưng sự đoàn kết và nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nhân dân đã giúp việc thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2021 đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Kết quả đó mang lại bài học: càng khó khăn càng đoàn kết, càng nỗ lực - sáng tạo, chắc chắn sẽ thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý II gồm: tiếp tục quán triệt sâu NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền NQ ĐH XIII của Đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện NQ; tập trung triển khai NQ số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng đến từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó tập trung thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo từng loại hình; tập trung lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử  ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch; các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU đồng loạt, cụ thể, rõ nội dung thi đua, gắn với nhiệm vụ của từng người, từng tổ chức, chọn điểm để chỉ đạo; tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế biển tỉnh Bến Tre…

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, năm 2021 được kỳ vọng là năm khởi đầu triển khai Nghị quyết của nhiệm kỳ sẽ đạt được những kết quả vượt bậc, nhằm tạo đà, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội  XI Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng nhau quyết tâm thực hiện NQ của Tỉnh ủy năm 2021, tạo khí thế tiến công hoàn thành thắng lợi NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN