Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa XIII

27/05/2022 - 10:48

BDK.VN - Chiều 26-5-2022, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ cho cán bộ chủ chốt.

Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Tú.

Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Tú

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại tá Phạm Văn Ngót đã triển khai các nội dung tại hội nghị, bao gồm: Kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 5-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sau hội nghị triển khai dành cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cơ sở sẽ trực tiếp triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tại đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng; đồng thời, nâng cao tính hiệu quả trong công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đầy đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

* Ngày 26-5-2022, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức tham gia lớp tập huấn trực tuyến triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4, do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an chủ trì.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Minh Tú.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Minh Tú

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Quản lý nhập cảnh và một số đơn vị có liên quan được triển khai tập huấn các nội dung, bao gồm: văn bản điện tử, các quy định của pháp luật và những vấn đề có liên quan; hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản công dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn công dân đăng nhập, sử dụng dịch vụ công quốc gia đăng ký hộ chiếu; hướng dẫn công dân thanh toán lệ phí trực tuyến; hướng dẫn cán bộ, tiếp nhận, đóng gói hồ sơ cấp hộ chiếu từ cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn cán bộ phát hành biên lai điện tử…

Sau buổi tập huấn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh sẽ tiến hành thực hiện ở mức độ thử nghiệm và sau đó sẽ đồng loạt cùng cả nước tiến hành thực hiện dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4 bắt đầu từ ngày 1-6-2022.

                                                                             Minh Tú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN