Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư

20/01/2017 - 16:47

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 10969/TB-BNN-TCCB ngày 23-12-2016 về nhu cầu tuyển dụng công chức kiểm ngư (ngạch thuyền viên kiểm ngư), Cục Kiểm ngư thuộc Tổng cục Thủy sản, thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Việt Nam. Thời gian nhận sồ sơ đến hết ngày 10-2-2017.

Chi tiết về thông tin tuyển dụng được đăng tải trên các website: www.mard.gov.vn, www.fisternet.gov.vn, http://nongnghiep.vn

Bộ NN&PTNT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN