Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

07/11/2014 - 07:29

Ngày 6-11-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe:

Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong buổi làm việc, đã có 16 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan;

- Quy định cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ sĩ quan; điều kiện, tiêu chuẩn, thời hạn phong, thăng quân cấp hàm Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Việc quy định hàm cấp trưởng phải cao hơn cấp phó một bậc đối với cấp hàm, cấp tướng; số lượng cấp phó được phong, thăng quân hàm cấp tướng; cấp hàm cao nhất đối với các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Việc quy định về trần quân hàm cấp tướng giữa Bộ tư lệnh Thành phố Hà Nội và Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với cấp tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương, cấp quận, huyện thuộc tỉnh, thành phố;

- Thẩm quyền thăng, phong, giáng, tước cấp bậc hàm và thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ đối với sĩ quan;

- Chế độ tiền lương, chế độ, chính sách đối với sĩ quan;

- Về hiệu lực thi hành của các quy định về phong, thăng quân hàm tướng trong Luật và hiệu lực thi hành chung của Luật…

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu lên.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân;

- Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Đối tượng, điều kiện, thời hạn phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân;

- Cấp bậc hàm cao nhất đối với các chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; vị trí, chức vụ có nhu cầu cấp tướng; quy định số lượng cấp phó có trần cấp hàm tướng;

- Chế độ, chính sách đãi ngộ và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Công an nhân dân; tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân;

Thứ sáu, ngày 7-11-2014, Quốc hội làm việc tại tổ: Buổi sáng, thảo luận về sự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi); buổi chiều, thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Thứ bảy, ngày 8-11-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: Buổi sáng, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi); buổi chiều, thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi)./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN