Thông cáo số 22, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII

17/06/2009 - 05:52

Ngày 16/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn để thảo luận về dự án Luật Cơ yếu và dự án Luật Dân quân tự vệ

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật cơ yếu, đã có 14 vị đại biểu Quốc hội của 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu, tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự án luật;

- Vấn đề quản lý nhà nước về cơ yếu;

- Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về cơ yếu;

- Quyền hạn của Ban cơ yếu Chính phủ;

- Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu;

- Vấn đề bảo đảm điều kiện và xây dựng lực lượng cơ yếu;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ yếu Việt Nam;

- Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động cơ yếu…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật dân quân tự vệ, đã có 24 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật;

- Về giải thích từ ngữ;

- Về thành phần của lực lượng dân quân tự vệ, thành phần của lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt;

- Về ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt;

- Việc kéo dài thời hạn tham gia dân quân tự vệ;

- Quy mô tổ chức lực lượng dân quân tự vệ;

- Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp;

- Việc bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và huấn luyện dân quân tự vệ;

- Về sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí;

- Về chế độ chính sách; kinh phí bảo đảm đối với dân quân tự vệ;

- Quỹ quốc phòng - an ninh;

- Về sự đóng góp, hỗ trợ của nhân dân…

Thứ tư, ngày 17/6/2009, Quốc hội làm việc tại Hội trường./

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN