Thông cáo số 27 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

26/11/2015 - 07:21

Ngày 25-11-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1- Biểu quyết thông qua Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi)

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 46, Điều 75, Điều 417 và toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

2- Biểu quyết thông qua Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố tụng hành chính (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 32, Điều 36, Điều 60 và toàn văn Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

- Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hành chính.

3- Biểu quyết thông qua Luật trưng cầu ý dân.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 6, Điều 44 và toàn văn Luật trưng cầu ý dân.

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường  vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phí, lệ phí. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Điều 4, Điều 10 và toàn văn Luật phí, lệ phí.

Thứ năm, ngày 26-11-2015, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; thảo luận về dự án Luật báo chí (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận về dự án Luật về hội./.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN