Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII

30/10/2011 - 08:04

Ngày 28/10, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. Trong buổi làm việc đã có 14 đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:
1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011:
- Tiếp tục cho ý kiến về tình hình kinh tế thế giới và những tác động đến kinh tế trong nước; các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tính bền vững trong tăng trưởng kinh tế; tình trạng nhập siêu tăng cao; những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; chính sách đầu tư cho các khu vực kinh tế trọng điểm; h iệu quả triển khai các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…
- Chính sách cắt giảm đầu tư công và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước;
- Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông tại các thành phố lớn;
- Tình trạng gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm mua, bán phụ nữ và trẻ em…

2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012:
- Tiếp tục cho ý kiến về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; các đột phá chiến lược về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường bức xúc; sự đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; xây dựng và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế vùng, các loại hình doanh nghiệp gắn với phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thu ngân sách; đầu tư xây dựng các khu hợp tác kinh tế biên giới;
- Phát triển kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ vào sản xuất;
- Chính sách phát triển nguồn nhân lực, trong đó có chính sách về thu hút nguồn nhân lực ở Tây Nguyên;
- Chính sách phát triển miền núi và dân tộc;
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, môi trường sinh thái;
- Khuyến khích xã hội hóa đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề…
Trong quá trình thảo luận, các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.
Phiên họp đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012. Trong buổi làm việc đã có 23 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:
- Đánh giá hiệu quả thực tế của việc điều chỉnh giãn, giảm, miễn một số sắc thuế;
- Cắt giảm đầu tư công và tác động đối với việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô;
- Đánh giá chỉ tiêu về tổng thu, tổng chi, cơ cấu thu ngân sách nhà nước;
- Các giải pháp cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước;
- Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên;
- Mức bội chi ngân sách nhà nước;
- Tiêu chí xác định tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho các tỉnh nhận điều tiết;
- Tính hợp lý của cơ cấu phân bổ ngân sách theo tính chất vùng, miền…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.
Thứ bảy, ngày 29/10/2011 và chủ nhật, ngày 30/10/2011, Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 31/10/2011, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe một số báo cáo và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2012; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015 và Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015. /.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích