Thống nhất đề xuất, kiến nghị có liên quan đến dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2)

23/05/2022 - 18:38

BDK.VN - Sáng 23-5-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành để thống nhất đề xuất, kiến nghị có liên quan đến dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu kết luận.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu kết luận.

Dự án gồm các hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh như: San lấp mặt bằng; hệ thống giao thông; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; trạm xử lý nước thải 2.500m3/ngày đêm; mạng lưới cấp điện; trạm biến áp; hệ thống điện chiếu sáng; cây xanh; cổng, hàng rào toàn khu. Các hạng mục do nhà đầu tư khác đầu tư như: Hệ thống cấp nước; hệ thống thông tin liên lạc. Dự án có diện tích sử dụng đất là 41,991 ha; thời gian thực hiện từ 2019 - 2023.

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Lũy kế giá trị đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí là 329,805 tỷ đồng, đã giải ngân 321,941 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho các hộ dân là 310,948/321,941 tỷ đồng. Tổng diện tích đã bồi thường khoảng 37,153/39,273ha, tương đương khoảng 94,6% diện tích.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh yêu cầu UBND huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã được giao thực hiện.

Về các công trình xã hội hóa, ngoài những hạng mục đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết (cấp nước, thông tin liên lạc), tỉnh sẽ cho chủ trương thêm hạng mục xử lý nước thải. Liên quan đến vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) phối hợp nhà đầu tư thực hiện.

Để trình điều chỉnh chủ trương đầu tư, nghị quyết chủ trương đầu tư, giao Ban Quản lý các KCN rà soát lại các thông tin, số liệu cụ thể để phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án dân dụng công nghiệp hoàn thiện hồ sơ. Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án phê duyệt kế hoạch đấu thầu thi công các hạng mục hạ tầng theo đề xuất của Ban Quản lý dự án dân dụng công nghiệp. Các hạng mục kêu gọi đầu tư đã thống nhất rồi thì đề nghị Ban Quản lý các KCN tiến hành mời gọi đầu tư.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN