Thông qua 6 nghị quyết quan trọng, bầu bổ sung 2 chức danh

16/07/2010 - 08:37

Trong hai ngày 13 và 14-7-2010, Hội đồng nhân dân TP Bến Tre đã tổ chức kỳ họp lần thứ 21 khóa IX để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2010, bổ sung một số biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về bổ sung một số biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước TP Bến Tre năm 2009, Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước TP Bến Tre năm 2010, Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng TP Bến Tre đến năm 2030 và Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân thường trực.
Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung ông Nguyễn Ngọc Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Thành phố và ông Nguyễn Văn Thương, ủy viên - UBND TP Bến Tre  nhiệm kỳ 2004-2011.

Diễm Phúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN