Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

12/12/2008 - 10:00

Ông Huỳnh Văn Be - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: T.Long

Nội dung chủ yếu của phiên họp là thảo luận bàn kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2009.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2008 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,47%, không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (12%). Nguyên nhân do tốc độ tăng trưởng của các khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ đều tăng trưởng thấp so với mục tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 13,05% (thấp hơn 10,39% so nghị quyết), các ngành dịch vụ tăng 12,82% (thấp hơn 2,18%). Điều này dẫn đến sự chuyển dịch “ngược” trong cơ cấu kinh tế. Nếu so với năm 2007, khu vực nông - lâm - thủy sản từ 50,65% năm 2007 tăng lên 52,22%; khu vực công nghiệp – xây dựng từ 16,46% giảm xuống 16,06%; dịch vụ từ 32,88% giảm xuống 31,72%.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 36%, tạo và giải quyết việc làm cho 31.697/30.000 lao động. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 11%, trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 18,8% (NQ 20,5%), tỉ lệ hộ sử dụng điện đạt 93,07% (NQ trên 94%). Tuy nhiên, trên lĩnh vực này cũng còn nhiều bất cập: cơ sở vật chất trường học, bệnh viện tuyến huyện còn thiếu so yêu cầu; ý thức trong phòng chống dịch bệnh còn hạn chế; vệ sinh môi trường, xử lý chất thải chưa thực hiện đúng qui định; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều; công tác cải cách hành chính một số nơi thực hiện chưa tốt.

Qua thảo luận, đại biểu còn nhiều băn khoăn về sự chuyển dịch “ngược” trong phát triển kinh tế, ngành công nghiệp chưa triển khai tốt, vấn đề ô nhiễm môi trường, tình tình an ninh - trật tự xã hội, nhất là ở nông thôn còn nhiều phức tạp; đặc biệt là chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2009 đặt ra là 13% liệu có khả thi?... Nhìn chung, giải trình của UBND tỉnh đã thỏa mãn được phần lớn các nội dung đại biểu nêu.

Cuối ngày làm việc đầu tiên, đại biểu thống nhất thông qua 7 nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007; dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; qui định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2009; đề án thành lập thành phố Bến Tre và nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2009.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN