Thông tin báo cáo phục vụ cấp ủy cần phải nhanh và kịp thời

16/05/2014 - 07:19

Sáng 14-5-2014, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá về công tác cung cấp thông tin phục vụ cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua đánh giá một năm thực hiện Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, các huyện ủy, thành ủy, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ngành và đoàn thể đã nghiêm túc tiếp thu và thực hiện khá tốt. Phần lớn báo cáo gửi về đúng thể loại, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định, chất lượng báo cáo từng bước được nâng lên. Đa số báo cáo gửi Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đạt yêu cầu ngắn gọn, đúng thể thức văn bản của Đảng, thẩm quyền ký. Tuy nhiên, tại hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến của các huyện, thành phố và một số sở, ngành nêu một số địa phương chưa quan tâm báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất những vấn đề phát sinh, bất thường ở địa phương, ở đơn vị. Có những sự vụ, sự việc Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy nghe phản ánh thông tin bằng nhiều nguồn tin khác, yêu cầu báo cáo, thì đơn vị, địa phương mới báo cáo, hoặc có đơn vị báo cáo nhưng rất chậm. Thông tin gửi thiếu thống nhất, chưa chính xác, gây khó khăn cho việc tổng hợp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo đánh giá cao về chế độ thông tin, báo cáo cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố cần có các lớp tập huấn cho cán bộ tham mưu cấp ủy làm công tác báo cáo, cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ về chế độ thông tin báo cáo nhanh những vụ, sự việc “nóng” ở địa phương để Thường trực Tỉnh ủy có hướng xử lý kịp thời.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN