Thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII)

27/07/2016 - 10:00

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3 (khóa XII) và nội dung sinh hoạt tư tưởng của Tỉnh ủy giai đoạn 2016 - 2020. 

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Đại tá Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 4 đến 7-7-2016, gồm 4 nội dung cơ bản về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Chính trị đã thông tin nội dung tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016 - 2020, gồm 4 nội dung trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ.
Qua một ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, các đại biểu đã tiếp thu cơ bản các nội dung trên. Các đơn vị cơ sở sau khi tiếp thu nội dung sẽ tiếp tục triển khai thông tin đến từng cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình. 


Biên Cương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN