Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

17/05/2015 - 20:22

Chiều 15-5-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương và địa phương qua các nhiệm kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Võ Thành Hạo đã thông báo nhanh 4 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 gồm: phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là vấn đề rất lớn, hệ trọng, quyết định vận mệnh của Đảng và đất nước, vì vậy được Bộ Chính trị chuẩn bị rất công phu, chu đáo trên cơ sở kế thừa và phát triển những định hướng, cũng như những kinh nghiệm quý báu của các hội nghị Trung ương, các kỳ đại hội trước đây. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khoảng 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định tổng số đại biểu dự đại hội khoảng 1.510 đại biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, qua 6 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố; 67 huyện, 32 quận; 483 phường cho thấy mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm nên có nhiều ý kiến khác nhau. Trên cơ sở cân nhắc nhiều mặt, Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp hành Trung ương 2 phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Phương án 1: Tất cả các đơn vị hành chính quy định tại Khoản 1, Điều 110 Hiến pháp năm 2013 đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND); phương án 2: Đơn vị hành chính phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương (không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND là chính quyền địa phương của phường); các đơn vị hành chính còn lại đều tổ chức cấp chính quyền địa phương. Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và đã quyết định (biểu quyết bằng phiếu kín) chọn phương án 1.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN