Thông tin thiết thực từ góc thông tin thị trường

21/04/2010 - 08:26
Góc thông tin ở xã Bảo Thuận (Ba Tri). Ảnh: PY

Trong phạm vi hoạt động của Dự án DBRP, góc thông tin là hình thức tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin liên quan trực tiếp đến nông dân, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo. Góc thông tin được trang bị các thông tin về đầu tư và kinh doanh, lao động và việc làm, các chính sách phục vụ người nghèo, giá cả một số loại nông sản, kiến thức dự án…

Đến nay, 50 xã tham gia dự án đều có góc thông tin đặt tại UBND xã. Ngoài ra, góc thông tin còn được đặt tại Sở Kế hoạch và đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Ông Đoàn Bé Anh – Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban phát triển Dự án DBRP xã Tân Hưng (Ba Tri) cho biết, góc thông tin được đặt ngay nơi tiếp nhận và trả kết quả nên rất thuận lợi, nhất là trong thời gian bà con chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Dự án DBRP cho biết, Ban đang kết hợp với một số sở, ngành và ngân hàng cung cấp các bản tin liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, kỹ thuật nuôi trồng, các biểu mẫu, điều kiện vay vốn… Theo kế hoạch, Dự án sẽ đưa góc thông tin đến tận tổ nhân dân tự quản và nhóm hợp tác.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN