Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Bến Tre

06/02/2008 - 20:04
Đồng chí Hùynh Văn Be,Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng,Bí thư TU Bến Tre đọc Thư chúc mừng năm mới

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thân mến!

Năm 2007, Đảng bộ, quân dân tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tết- xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của đồng bào và cán bộ chiến sĩ trong tỉnh, đã tạo nên những thành tựu quan trọng năm qua.

 

Năm 2008 có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội cho cả giai đoạn 2006-2010. Với tầm quan trọng đó, tỉnh ta cần tập trung đẩy mạnh phát triển 2 mũi nhọn đột phá là công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; đẩy mạnh tốc độ hoàn thành các công trình trọng điểm, đồng thời với việc thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm là giảm hộ nghèo, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông; nâng chất các hoạt động văn hóa- xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008, các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân càng phát huy mạnh mẽ truyền thống Đồng Khởi, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, nổ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm vươn lên giành thắng lợi toàn diện, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh; góp phần đưa nền kinh tế nước ta hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

 

Nhân dịp năm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái kính chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, qúy Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, nhân sĩ trí thức, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tôn giáo, các doanh nghiệp sức khỏe hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

 

Mừng năm mới, nghị lực mới, thành công mới !

Xuân Mậu Tý-2008

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN