Thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn

20/03/2009 - 08:13

Ngày 12-3-2009, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Dự án thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn”. Đề tài do phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Xuân Thắng, công tác tại Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Trường Đại học Quốc gia TP.HCM và nhóm cộng sự thực hiện.

Đề tài được thực hiện tại hai địa bàn: phường 3 (thị xã Bến Tre) và xã Tân Thạch (Châu Thành). Qua đề tài này, nhóm tác giả đề xuất mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt tại nguồn cho cấp xã, phường. Từ đó, có thể áp dụng cho quy mô toàn tỉnh, giúp cho chính quyền địa phương có định hướng đầu tư thích hợp. 

Với phương pháp nghiên cứu lý thuyết thu thập thông tin, dự báo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm như tìm hiểu thực địa, tham vấn cộng đồng, liên doanh, liên kết, tập hợp lực lượng và phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, nhóm tác giả đã đi vào các nội dung: đánh giá hiện trạng và dự báo mức độ phát triển kinh tế xã hội, khối lượng và thành phần chất thải rắn trên hai địa bàn đề tài nghiên cứu và toàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Qua quá trình triển khai, nhóm tác giả đã rút ra kết luận và đề xuất 3 mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tối ưu cho cấp thị xã, cấp huyện và các cơ sở y tế. Đồng thời đề xuất mô hình thu gom, ủ rác thành phân hữu cơ cho hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tuy chưa đánh giá được chỉ số hiệu quả kinh tế bằng số liệu cụ thể nhưng đề tài đã thành công trong việc mang lại nhiều lợi ích như giảm bớt gánh nặng ngân sách chi cho công tác vệ sinh đường phố, giảm lượng rác đến bãi chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lượng rác tái sinh phục vụ cho sản xuất. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Hội đồng khoa học đánh giá đề tài đạt loại khá.

CĐ-VC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN