Thu hồi các khoản chi thường xuyên đến ngày 30-8-2021 chưa triển khai

04/09/2021 - 18:42

BDK.VN - “Cắt giảm, thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, riêng năm 2021 thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên đến ngày 30-8-2021 chưa triển khai…” - Đó là một trong những nội dung được quyết nghị tại Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ra ngày 24-8-2021.

Lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng trực chốt làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Nghị quyết đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó, về nhiệm vụ, giải pháp huy động nguồn lực, cơ chế tài chính - ngân sách, HĐND tỉnh nêu rõ: Cắt giảm, thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết (riêng năm 2021, thực hiện thu hồi các khoản chi thường xuyên đến ngày 30-8-2021 chưa triển khai) để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương; điều chỉnh vốn đối với các dự án chậm triển khai, tiến độ giải ngân thấp để bố trí các dự án cấp thiết phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuyển nguồn tiết kiệm chi và nguồn còn tồn để cấp ngân sách năm 2020 sang năm 2021 là 56,404 tỷ đồng để chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dự kiến chi 564 tỷ đồng để thực hiện chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất... từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương (nguồn năm trước chuyển sang, nguồn dự phòng ngân sách các cấp, Quỹ dự trữ tài chính, nguồn cải cách tiền lương và nguồn tài chính hợp pháp khác); chi hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ được sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng được hưởng.

Tăng cường các hoạt động ngoại giao vắc-xin để sớm có đủ nguồn vắc-xin tiêm cho nhân dân; huy động, vận động các nguồn ngoài ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống dịch, bổ sung cho nguồn mua vắc-xin, trang thiết bị, vật tư y tế và hỗ trợ chi phí ăn, ở, chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0, F1 và công tác đưa đón người dân Bến Tre từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa phương.

Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh cũng nêu rõ: Theo khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh được quyết định mức hỗ trợ cho các hoạt động xét nghiệm PCR (mẫu gộp, mẫu đơn), test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, chỗ lưu trú tạm thời cho công nhân... đổi với các doanh nghiệp áp dụng “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc mô hình sản xuất khác phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN