Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Bệnh viện đa khoa Bến Tre cơ sở 2

14/06/2022 - 11:02

BDK - Dự án Bệnh viện Đa khoa Bến Tre cơ sở 2 (Bệnh viện Pacific Healthcare) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào 2019. Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng. Quy mô dự án: Công suất thiết kế 450 giường bệnh. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2022.

Tháng 6-2019, Cục Thuế tỉnh đã có công văn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bến Tre. Đầu năm 2022, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre đã ký Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bến Tre. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của công ty. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án này là do Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bến Tre nợ tiền thuê đất, vi phạm pháp luật về đất đai và không có khả năng tiếp tục triển khai dự án.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN