Thư ký báo chí Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ: Hoa Kỳ - Việt Nam củng cố quan hệ thương mại và đầu tư song phương

21/12/2007 - 21:45
Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bộ trưởng-Trưởng Đại diện Thương mại Susan Schwab. Ảnh: Website Chính phủ.

 Việt Nam và Hoa Kỳ đã đối thoại rất hiệu quả về các vấn đề ưu tiên thuộc mọi lĩnh vực trong phiên họp cấp Bộ trưởng đầu tiên của Hội đồng Liên chính phủ về hợp tác trong khuôn khổ của Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ (TIFA). Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chia sẻ một mục tiêu là tiếp tục củng cố mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Ông Stephen J. Norton, Trợ lý thư ký báo chí của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã khẳng định điều này.

Theo ông Norton, kết quả phiên họp cấp Bộ trưởng đầu tiên của Hội đồng Liên chính phủ về hợp tác theo khuôn khổ của Hiệp định TIFA, giữa  Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Susan Schwab diễn ra ngày 17/12 tại trụ sở USTR ở thủ đô Washington, cho thấy rõ ràng hai nước cùng hướng tới mục tiêu thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

 

Hoa Kỳ nhất trí hỗ trợ những nỗ lực hiện nay của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế, ông Norton đã khẳng định như vậy với CTV của Website Chính phủ tại Washington.

 

Ông cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ những cam kết về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty Việt Nam và nước ngoài. Hai bên cũng nhất trí biện pháp hợp tác để Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thực hiện những cải cách liên quan đến thương mại và thu hút các thành phần kinh tế tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

 

Hoa Kỳ và Việt Nam đã thống nhất sẽ gặp gỡ thường xuyên hàng quý theo khuôn khổ Hiệp định TIFA để thông báo những tiến triển trong các hoạt động chung đang diễn ra, thảo luận biện pháp giải quyết các vấn đề mới nảy sinh và cùng xem xét các sáng kiến mới.


Trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, hai bên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi mở rộng thị trường cho các sản phẩm chính yếu như thịt gia cầm và thịt bò của Hoa Kỳ và hoa quả nhiệt đới của Việt Nam.

 

Trong lĩnh vực dịch vụ, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thảo luận về khả năng hợp tác đảm bảo thành công khi Việt Nam mở cửa khu vực dịch vụ theo như cam kết gia nhập WTO.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN