Thủ tướng chỉ thị hiện đại hóa công sở địa phương

06/07/2011 - 14:18

Các địa phương lựa chọn các hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.  

Ngày 5/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Chỉ thị 1073 yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung.

Theo Chỉ thị 1073, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, đặc biệt rà soát lại hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hệ thống công sở còn nằm rải rác, chưa đủ điều kiện làm việc và chất lượng công sở bị xuống cấp thì chủ động sắp xếp, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức. Đối với các địa phương có đủ điều kiện thì xây dựng phương án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Thủ tướng chỉ đạo, khu hành chính tập trung phải đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hiện đại hóa công sở; bảo đảm mục tiêu làm việc liên hoàn với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại; là địa điểm làm việc, giao dịch thuận lợi cho các cơ quan nhà nước và đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của người dân.

Bên cạnh đó, vị trí lựa chọn để xây dựng khu hành chính tập trung phải phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thiết kế kiến trúc, xây dựng công trình tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch và xây dựng; tùy theo điều kiện về địa hình, khí hậu và đặc điểm địa chất, kiến trúc của từng vùng, miền để nghiên cứu phương án bảo đảm tiết kiệm quỹ đất và chi phí vận hành. ..

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn các hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực hiện có.

Trường hợp sử dụng nguồn tiền bán tài sài trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các công sở cũ thì phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các công sở hiện tại để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung; thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN