Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 7 dự án hợp tác với UNDP

28/09/2012 - 15:34

Tại văn bản số 1531/TTg-QHQT ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án chính thức hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) trong giai đoạn 2012-2016.

Theo đó, có 7 danh mục dự án chính thức được phê duyệt gồm:

Dự án “Nâng cao năng lực phục vụ Hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020”. Tổng kinh phí viện trợ là 2.750.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 1.950.000 USD, vốn sẽ vận động là 800.000 USD. Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Khuôn khổ giám sát, báo cáo và quảng bá thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam phục vụ tư vấn chính sách phát triển xã hội và hợp tác Nam – Nam”. Tổng kinh phí viện trợ là 2.000.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 400.000 USD, vốn sẽ vận động là 1.600.000 USD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Hỗ trợ triển khai các dự án cải cách hành chính ở Bắc Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Tĩnh”. Tổng kinh phí viện trợ là 750.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 500.000 USD, vốn sẽ vận động là 250.000 USD. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Bắc Giang”. Tổng kinh phí viện trợ là 1.150.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 600.000 USD, vốn sẽ vận động là 550.000 USD. UBND tỉnh Bắc Giang là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh”. Tổng kinh phí viện trợ là 1.150.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 600.000 USD, vốn sẽ vận động là 550.000 USD. UBND tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng”. Tổng kinh phí viện trợ là 1.200.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 600.000 USD, vốn sẽ vận động là 600.000 USD. UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Cần Thơ”. Tổng kinh phí viện trợ là 1.150.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo 600.000 USD, vốn sẽ vận động là 550.000 USD. UBND TP.Cần Thơ là cơ quan chủ quản dự án.

Theo văn bản, vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Nguồn ĐCS

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN