Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

03/02/2023 - 20:49

BDK.VN - Chiều 3-2-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của BCĐ, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Cùng dự phiên họp có Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó trưởng BCĐ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng đại diện các sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2022 công tác CCHC từng bước nâng cao hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành, phương thức tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 đã có sự đổi mới trên cơ sở khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cơ quan hành chính các cấp.

Các thành viên BCĐ đã tích cực tham mưu cho bộ, ngành để triển khai những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhằm đạt được những kết quả của CCHC thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCĐ. CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp  luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công tác CCHC. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC. CCHC, hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gồm: 488 TTHC, 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 46 yêu cầu, điều kiện; 21 chế độ báo cáo và 478 sản phẩm, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023 là năm dữ liệu số, vì vậy các bộ, ngành phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu. Về quan điểm, yêu cầu CCHC cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tăng cường sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa hiện tại với tương lai, quá khứ, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Công tác CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành động từ trung ương đến địa phương. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong công tác CCHC; tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC.

Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần phải chủ động, tích cực thực hiện CCHC; CCHC phải gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ. Quan tâm đổi mới cơ chế một cửa một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính; rà soát bãi bỏ các TTHC không cần thiết; phấn đấu thực hiện cung cấp hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; tập trung chuyển đổi số, hướng tới không dùng tiền mặt; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra giám sát; xây dựng bộ máy tinh gọn gắn với giảm bớt TTHC; thiết lập cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN