Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

21/07/2015 - 19:36

Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Trong 2 ngày 20 và 21-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và gần 200 đảng viên tiêu biểu đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015 cho thấy, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đảng ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng trong việc theo dõi, nắm tình hình các tổ chức đảng; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và tổng kết rút kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ  với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên các mặt công tác đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ; công tác thông tin, truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác tài chính, quản trị phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phù hợp. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm toàn thể đảng viên đều được học tập, quán triệt, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đổi mới, thiết thực, có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Trong công tác đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự ổn định, đoàn kết trong cơ quan.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng luôn được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đặc biệt quan tâm. Việc chủ động xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật bảo đảm đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên đối với Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được Đảng ủy thực hiện với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm. Sau việc tổ chức kiểm điểm có giải pháp, lộ trình khắc phục tồn tại, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ đồng tình với Báo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, nhấn mạnh Báo cáo đã đánh giá sát với thực tế lãnh đạo các hoạt động của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tiếp tục phát huy tốt truyền thống, những ưu điểm, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên các lĩnh vực để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trước hết Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải kiên định vững vàng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ. “Đây là điều cơ bản hàng đầu, đã là tham mưu, tổng hợp thì các đồng chí đảng viên đều là những chuyên viên, cán bộ tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, những việc có ảnh hưởng tới toàn xã hội, tác động tới sự phát triển của toàn xã hội. Do vậy, muốn tham mưu, tổng hợp tốt, trước hết Đảng bộ, mỗi đảng viên chúng ta phải quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thì mới có thể tham mưu đúng, tham mưu sát được và phải có nắm chắc, nắm sâu thì chúng ta mới có thể sáng tạo được, tất cả  đều là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng;… trong đó phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; đánh giá cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ; trong tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ,… luôn phải bảo đảm tính dân chủ, khách quan và theo đúng quy trình, nguyên tắc. Đồng thời, cần tiếp tục chú trọng đến công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không xảy ra những hành vi sai phạm, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền phức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ với những nội dung cơ bản như trên là việc làm thiết thực để Văn phòng Chính phủ làm tốt, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đó là chức năng tham mưu, giúp việc tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất, trong thực hiện chức năng hành pháp trên các lĩnh vực của đất nước: kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại,…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông, đây cũng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh công tác thông tin, truyền thông thời gian qua đã được Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả, tuy nhiên thực tiễn đặt ra đối với công tác này yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải làm tốt hơn nữa trong bối cảnh xã hội thông tin, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Theo Thủ tướng, trong điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của đất nước được đầu tư phát triển, Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm hậu cần kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại nhưng phải phù hợp, hiệu quả, đặc biệt phải hết sức tiết kiệm; làm đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước về mua sắm công, đầu tư trang thiết bị, không để bất cứ một vụ việc tiêu cực nào xảy ra.../.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích