Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các nhà khoa học y tế Liên bang Nga

08/10/2009 - 14:30

Đây là các khoa học, chuyên gia trên lĩnh vực y tế của Liên bang Nga đã tham gia vào quá trình gìn giữ, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật các nhà khoa học kỹ thuật y tế của Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại nước ta. Đây là các khoa học, chuyên gia trên lĩnh vực y tế của Liên bang Nga đã tham gia vào quá trình gìn giữ, bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoan nghênh các nhà khoa học y tế của Liên bang Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2009 toàn Đảng, toàn dân Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người, trong đó có đánh giá việc gìn giữ, bảo quản lâu dài thi hài Bác thực hiện nguyện vọng của cả dân tộc. Thủ tướng cảm ơn Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong việc gìn giữ lâu dài thi hài Bác và xây dựng công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là cử các nhà khoa học, chuyên gia trên lĩnh vực y tế kịp thời có mặt, tham gia cùng các chuyên gia Việt Nam trong việc giữ gìn, bảo quản lâu dài thi hài Bác.

Với tình cảm hữu nghị, mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng mong muốn Nhà nước và các nhà khoa học Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam trong việc nghiên cứu khoa học cộng nghệ, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, nỗ lực cộng tác với các nhà khoa Việt Nam để tiếp tục gìn giữ thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muôn đời sau, đáp ứng nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, các khoa học, chuyên gia trên lĩnh vực y tế của Liên bang Nga đều bày tỏ, con đường đổi mới của Việt Nam đã tạo bước phát triển mạnh trên các lĩnh vực, trong đó có khoa học công nghệ, giáo dục, y tế... Nhờ vận dụng và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã thành công bước đầu trong việc ổn định kinh tế, duy trì nhịp độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Các khoa học, chuyên gia trên lĩnh vực y tế của Liên bang Nga khẳng định, sẽ luôn kề vai sát cánh cùng các chuyên gia Việt Nam đảm bảo gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh lâu dài./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN