Thủ tướng phân công 16 thành viên Chính phủ chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII

27/09/2009 - 20:09
Chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công 14 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị các báo cáo về: Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2010; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ chuẩn bị Báo cáo về công tác đối ngoại của nhà nước năm 2009. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo về tình hình an ninh năm 2009; về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu, cũng như Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất, Nhà máy Thủy điện Sơn La (theo các Nghị quyết của Quốc hội) sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị.

Thủ tướng giao nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng được giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tờ trình và dự thảo Luật Người tàn tật được giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị;...

Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2009; phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trên thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII.

Nguồn: Công văn 6673/VPCP-TH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN