Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

25/04/2014 - 07:24
Đồng chí Hồ Văn Định - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận TW triển khai quán triệt các quyết định.

Sáng 23-4-2014, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các quyết định của Bộ Chính trị: Quyết định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Đến dự hội nghị, phía Trung ương có đồng chí Hồ Văn Định - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương; phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố.

Hội nghị đã đánh giá, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị, góp ý sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế chưa phù hợp với thực tiễn ở địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố lòng tin trong nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng thật sự trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, công tác giám sát, phản biện xã hội có lúc, có nơi vẫn còn mang tính hình thức.

Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố dự hội nghị.
Ảnh: T.Long

Đồng chí Hồ Văn Định đã nêu những quy định chung của các quyết định nêu trên, nguyên tắc góp ý, phạm vi góp ý, nội dung góp ý và phương pháp góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sớm có kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức thực hiện tốt quy chế, quy định của Bộ Chính trị.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN