Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị

07/11/2011 - 07:18

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, thành phố Bến Tre đã có nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm tạo sức lan tỏa của Cuộc vận động này đến với mọi tầng lớp trong xã hội. Đặc biệt, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, được ban hành vào ngày 14-5-2011, thành phố Bến Tre đã tiếp tục đưa Cuộc vận động đến với mọi người bằng việc gắn nội dung sát hợp với tình hình thực tiễn ở các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Xuân - Phó Bí thư Thành ủy Bến Tre, năm 2011, Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo tiếp tục thực hiện giai đoạn “làm theo” của Cuộc vận động nhưng không đưa ra chuyên đề mới, vì thế thành phố đã chủ động triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với xây dựng nội dung “5 xây, 5 chống”. Qua triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung “5 xây, 5 chống” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị đều quan tâm thực hiện và đề ra những chuẩn mực cụ thể, thông qua việc xây dựng bảng “5 xây, 5 chống” treo tại cơ quan, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo gương Bác. Ngoài ra, một số đơn vị còn phát hành sổ tay tu dưỡng cho đảng viên để cấp ủy theo dõi, nhận xét và đánh giá.

Năm 2011, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nội dung “5 xây, 5 chống”, thành phố Bến Tre đã chọn xã Sơn Đông làm đơn vị điểm. Qua đánh giá ban đầu, nội dung này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong; đồng thời, giúp địa phương thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Trong năm 2011, với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 3 công trình thoát nước, 3 lộ bê-tông với tổng trị giá trên 400 triệu đồng.

Ông Hà Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông cho biết: Để Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nội dung “5 xây, 5 chống” có sức lan tỏa và phát huy tác dụng, xã đã tổ chức học tập quán triệt cho 100% đảng viên, 85% đoàn viên, hội viên và 80% quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Đảng ủy xã có chủ trương lồng ghép đọc một mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào buổi đọc báo sáng thứ hai hàng tuần, hay trong các cuộc họp chi bộ, họp tổ nhân dân tự quản. Những mẫu chuyện về Bác giúp mọi người soi rọi lại chính mình để tự kiểm điểm bản thân, phát huy những ưu điểm và có hướng phấn đấu sửa chữa những khuyết điểm. Qua Cuộc vận động, chuyển biến rõ nhất là tác phong làm việc, thái độ phục vụ đối với người dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở xã.

Có mặt tại UBND xã Sơn Đông, chúng tôi hỏi chuyện một số người dân về tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ xã. Chị Lê Thị Yến Ngọc (ngụ tại ấp 1, xã Sơn Đông) cho biết: Tôi đến đây để công chứng giấy tờ và nhận thấy thái độ phục vụ của cán bộ xã rất ân cần, thời gian chứng giấy cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Gần đây, UBND xã có hẳn một cuốn sổ dành cho người dân đánh giá về thái độ phục vụ của cán bộ. Nếu như thấy cán bộ nào có thái độ không tốt, hay hành vi tiêu cực, mình có thể ghi nhận xét vào cuốn sổ đó hay qua hộp thư góp ý…

Những việc làm sáng tạo, nhạy bén của thành phố Bến Tre, theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đã góp phần làm cho Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc đẩy mạnh bước “làm theo”, gắn với nhiệm vụ chính trị chung, các phong trào của ngành, đơn vị đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN