Thực hiện Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

02/02/2024 - 05:53

BDK - Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức, các chủ trương, quan điểm phát triển ngành dừa, qua các thế hệ lãnh đạo của tỉnh, luôn rất rõ ràng, nhất quán và được kế thừa, bổ sung để phù hợp với xu thế phát triển trong nước và thế giới. Dừa được đưa vào danh mục cây công nghiệp chủ lực quốc gia. Đây là cơ hội và điều kiện hết sức quan trọng để nâng tầm vóc, vị thế ngành dừa không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả quốc tế.

Vận chuyển dừa khô về sơ chế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh (Thạnh Phú).

Vận chuyển dừa khô về sơ chế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh (Thạnh Phú).

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục hết sức chủ động và tích cực một số nội dung  như: Nhanh chóng thích ứng với xu thế cạnh tranh và hội nhập của thế giới. Đẩy mạnh việc chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế trong cả hệ thống chuỗi dừa (từ khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ…). Đặc biệt ngành dừa tỉnh luôn nhất quán với quan điểm phát triển ngành dừa theo hướng xanh, sạch, bền vững, có trách nhiệm với công đồng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đây được xem là điểm nhấn quan trọng của ngành dừa tỉnh. Thực hiện tốt việc liên kết vùng.

Giữ vững và phát huy hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tăng cường năng lực cho các khâu trong chuỗi như: xây dựng vùng nguyên liệu; hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, quảng bá, phát triển thị trường… cho nông dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi. Chú trọng việc hình thành và đưa vào hoạt động hiệu quả các tổ hợp tác, hợp tác xã làm nền tảng cho việc tổ chức liên kết. Ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Nhanh chóng chuyển đổi sản xuất theo tư duy kinh tế nông nghiệp. Chú trọng phát triển việc nuôi - trồng xen trong vườn dừa; đa dạng hóa sản phẩm chế biến, thương mại; gắn hoạt động sản xuất dừa với du lịch, sản xuất hàng OCOP, xây dựng tín chỉ các bon… từ đó tạo giá trị tăng thêm cho ngành dừa.

“Tỉnh phát triển ngành dừa gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới, gắn với kinh tế hợp tác ở nông thôn, văn hóa, truyền thống xứ dừa. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh sự tích cực chủ động từ địa phương, sẽ hết sức quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, tranh thủ nguồn lực từ Trung ương, xã hội hóa để thực hiện tốt Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 mà Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt”, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức nhấn mạnh.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN