Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp cần gắn với phát triển kinh tế biển

12/09/2014 - 07:19
Đoàn tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: Hữu Hiệp

Chiều qua, ngày 11-9-2014, đoàn công tác của Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Đại.

Nội dung buổi làm việc xoay quanh các nội dung trọng tâm: nắm tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2010-2015) và giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ, công tác quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện, qua triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, bước đầu tạo được nhận thức của các cấp, các ngành và nông dân trong việc tổ chức, sắp xếp, chuyển đổi sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thủy sản trở thành ngành kinh tế chủ lực trên nền tảng phát triển nông nghiệp toàn diện của huyện. Các mô hình cánh đồng mẫu, tổ hợp tác, liên kết sản xuất giữa nông dân với các doanh nghiệp từng bước nâng cao giá trị nông sản, góp phần thực hiện tiêu chí tăng thu nhập cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Quốc Hùng

Để việc nuôi thủy sản được an toàn, hiệu quả, bền vững, Huyện ủy đã cho chủ trương mạnh dạn ngăn chặn và xử lý việc nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện sản xuất ở huyện. Trong đó giữ vững 8.700ha nuôi tôm quảng canh và xen rừng (chiếm trên 50% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện), nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh khoảng 4.500ha (chiếm khoảng 40% tổng diện tích nuôi thủy sản toàn huyện).

Trên lĩnh vực đánh bắt và chế biến thủy sản, ngoài việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Huyện ủy và UBND huyện làm việc với các ngân hàng đóng trên địa bàn để ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho ngư dân cải hoán, nâng công suất tàu đánh bắt xa bờ, đóng mới tàu, thay máy tàu; đầu tư thực hiện liên kết giữa đánh bắt, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Từ đầu năm 2014 đến nay, ngư dân Bình Đại đã đóng mới 42 tàu đánh bắt xa bờ; thay máy, nâng công suất đánh bắt xa bờ 16 tàu (tăng 31 tàu so với cùng kỳ năm 2013). Hiện toàn huyện có 3 nghiệp đoàn nghề cá và 1 nghiệp đoàn bốc xếp ở Cảng cá Bình Đại với tổng số 400 lao động. Hoạt động của các nghiệp đoàn đã giúp ngư dân tương trợ bám biển dài ngày, liên kết sản xuất, cùng bảo vệ an ninh trên biển.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, viễn thông, mạng lưới trường học, y tế tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và xấp xỉ đạt được một số chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra. Cụ thể: sản lượng nuôi thủy sản đạt 140%; sản lượng đánh bắt thủy sản đạt 128,6%; giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 100%. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, kinh tế tuy có phát triển nhưng chưa thật bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, phát triển chủ yếu theo chiều rộng, dựa vào khai thác tiềm năng sẵn có là chính; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm của địa phương chưa cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, cung cấp nước máy chưa hoàn chỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” chất lượng hoạt động chưa cao và thiếu tính bền vững; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, không ổn định. Công tác xây dựng nông thôn mới chuyển chậm. Tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp. Theo đó, một số chỉ tiêu đến thời điểm này đạt thấp.

Đảng bộ huyện Bình Đại hiện có 55 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tăng 1 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ; phát triển được 1.054/1.200 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện trên 4.000 đảng viên. Số cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 80% trở lên, việc phân tích, đánh giá đi vào thực chất hơn. Công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đúng quy trình, phục vụ tốt cho việc quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ. Đến nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch A3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Đối với cơ sở, huyện đã phê duyệt quy hoạch cán bộ chức danh trưởng, phó của 43 ngành huyện và tương đương, tổng cộng có 205 đồng chí; phê duyệt quy hoạch A3 cán bộ Ban Thường vụ các xã, thị trấn, tổng cộng có 207 đồng chí.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp không nằm ngoài 3 yếu tố: tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và mời được doanh nghiệp về nông thôn. Trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện phải gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế biển, đồng thời đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và chế biến thủy sản phù hợp với tiềm năng. Với đặc điểm của Bình Đại, việc thực hiện Đề án cần phải được cụ thể hóa theo từng vùng, gắn với thế mạnh và điều kiện thực tế địa phương, đồng thời có sự định hướng của ngành chức năng. Huyện cần giúp nông dân xây dựng được thương hiệu sản phẩm và gắn với thị trường nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, từng bước ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng để thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhằm mang lại hiệu quả cao.

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy cần rà soát và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nâng cao trách nhiệm, thể hiện tính nêu gương của người đứng đầu ở các cấp ủy địa phương, đơn vị, tạo sức bật mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, cấp ủy chú trọng công tác củng cố tư tưởng các đồng chí đảng viên, cơ cấu bố trí nhân sự phù hợp nhằm phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích