Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh từ 00 giờ ngày 10-9-2021

09/09/2021 - 20:42

BDK - Trên cơ sở tình hình dịch bệnh, diễn biến thực tiễn của tỉnh, kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; sau phần thảo luận của các đại biểu tại hội nghị đột xuất ngày 9-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh như sau:

Người dân xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc) tuân thủ “5K” khi tham gia test nhanh. Ảnh: Phan Hân

Người dân xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc) tuân thủ “5K” khi tham gia test nhanh. Ảnh: Phan Hân

Đối với cấp tỉnh

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh từ 00 giờ ngày 10-9-2021 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời, thực hiện áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sự an toàn cho tỉnh; giữ vững vùng xanh; khôi phục, xanh hóa các vùng còn lại; không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, đồng thời duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có kết quả việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Giao Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cấp, ngành liên quan quy định cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp, biện pháp tăng cường để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thực sự bền vững; trong đó, tập trung và tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc vào/ra địa bàn tỉnh, nhất là các địa bàn giáp ranh, địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không để dịch bệnh xâm nhập; kiểm soát, quản lý chặt chẽ, siết chặt hơn nữa các chốt kiểm soát, các vành đai kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ từng vùng và toàn tỉnh trên đường bộ, đường thủy và đường biển.

Đối với cấp huyện, thành phố

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đối với các huyện, thành phố có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh): TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp nới hơn so với Chỉ thị số 16/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh đối với các huyện có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới (chưa đạt vùng xanh): Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú.

Giao đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện/thành phố; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định để chỉ đạo, quyết định, quy định, xây dựng, hoàn chỉnh phương án triển khai cụ thể trên địa bàn, trình Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý, phụ trách, bảo đảm có kết quả, giữ vững vùng xanh, khẩn trương xanh hóa các vùng còn lại.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp, tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 đối với các xã, phường, thị trấn có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh ở mức độ bình thường mới (vùng xanh).

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp nới hơn so với Chỉ thị số 16/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh đối với các xã, phường, thị trấn có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới (chưa đạt màu xanh).

 Giao đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã/phường/thị trấn; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định để chỉ đạo, quyết định, quy định, xây dựng, hoàn chỉnh phương án triển khai cụ thể trên địa bàn, trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện/thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quản lý, phụ trách, bảo đảm có kết quả, giữ vững vùng xanh, khẩn trương xanh hóa các vùng còn lại.

Lưu ý: Đối với các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn có đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh chưa đạt mức độ bình thường mới phải nỗ lực, phấn đấu tăng cường thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để đạt được trạng thái bình thường mới đến ngày 15-9-2021.

Đối với các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn trong tỉnh có mức độ nguy cơ dịch bệnh ở mức nào thì thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc như nêu trên.

Kiểm soát việc vào/ra các địa bàn

Giao Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường, thị trấn phối hợp ngành Công an tổ chức quy hoạch, bố trí lại các chốt kiểm soát dịch bệnh theo phương án phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh; đặc biệt, phải kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm soát vào tỉnh, các chốt kiểm soát bảo vệ các vùng xanh, không để dịch bệnh xâm nhập; kiểm soát chặt chẽ các vùng chưa xanh, không để lan truyền ra các vùng khác. Tạo điều kiện để người dân di chuyển có tổ chức trong vùng xanh. Tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các địa bàn giáp ranh giữa Bến Tre với các tỉnh khác, giữa vùng xanh với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng trong tỉnh. Quy định và thông báo cụ thể, rõ ràng về điều kiện di chuyển giữa các vùng để người dân được biết, hiểu, tin tưởng, đồng thuận và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường các tổ tuần tra lưu động để nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm, không để nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vào, ra tỉnh như các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Lưu ý, kiểm soát chặt chẽ lực lượng tài xế, phụ xế để tuân thủ đúng quy định hiện hành và các chỉ đạo hiện hành của Ban Chỉ đạo.

Phát triển kinh tế - xã hội

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh có hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, các giải pháp, biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong điều kiện đồng thời với phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm an toàn xã hội.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, vào cuộc thực sự, thực hiện các biện pháp thực sự thiết thực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn theo quan điểm “Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, có tổ chức; sản xuất an toàn, lưu thông an toàn, đi lại an toàn, ăn, ở an toàn; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn, tổ chức, tạo điều kiện để người dân tổ chức thu hoạch nông sản an toàn, tiêu thụ nông sản an toàn, sản xuất nông nghiệp an toàn...

VPTU

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN