Thực hiện khá tốt trách nhiệm được phân công

13/02/2017 - 07:41

Các đại biểu trao đổi tại buổi họp mặt. Ảnh: H. Hiệp

Ngày 10-2-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức buổi họp mặt cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước.

Các đại biểu đánh giá cao kết quả 8 tháng thực hiện Kế hoạch số 23, Quyết định số 182, Quyết định số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi hỗ trợ huyện, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn”. Theo đó, cán bộ cấp tỉnh thực hiện khá tốt trách nhiệm của mình. Đó là thực hiện tốt chế độ xuống cơ sở, chủ động sắp xếp thời gian dự họp tại cơ sở và tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức; là cầu nối, người truyền đạt những thông tin, chủ trương của Tỉnh ủy đến các địa phương để triển khai thực hiện, nhất là các phong trào thi đua Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp, trữ nước mưa, nước ngọt; đề xuất các giải pháp giúp cơ sở giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc, đồng thời phản ánh về cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thực hiện khá tốt chế độ thông tin báo cáo tình hình địa phương phụ trách với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố. Duy trì và trao đổi thông tin với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy phụ trách tiểu vùng để cùng phối hợp đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhiều đồng chí còn vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Địa phương thống nhất cao với Quyết định số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho rằng sự quan tâm, theo dõi, hỗ trợ của cán bộ cấp tỉnh đã góp phần giúp địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hướng dẫn, góp ý và chỉ ra nhiều giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở từng địa phương phụ trách.

Tuy nhiên, còn một số đồng chí chưa chủ động sắp xếp thời gian đi cơ sở theo quy định. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa đồng chí cán bộ cấp tỉnh với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên phối hợp trao đổi, giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh ở cơ sở. Riêng phản ánh từ xã, phường cho thấy, tỉnh đã nhận được 149 phiếu nhận xét, đánh giá cho 108/117 đồng chí, còn lại 15 xã chưa gởi phiếu đánh giá cho 14 đồng chí.

Đồng thời, có nhiều ý kiến cho rằng, cán bộ cấp trên theo dõi, hỗ trợ cấp dưới nhưng chưa thống nhất về nội dung hướng dẫn nên địa phương gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chi bộ ấp khi họp có nhiều cán bộ huyện, xã xuống dự nhưng không phát biểu góp ý hoặc có trường hợp nắm cơ sở không chắc, góp chung chung, không giúp gì được cho cơ sở.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực lớn của các đồng chí được phân công đi cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Việc triển khai Kế hoạch 23 đã giúp tỉnh đưa Nghị quyết Tỉnh ủy đi vào cuộc sống tốt hơn, hiệu quả hơn, tạo động lực làm chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ các chủ trương, các chương trình lớn của Tỉnh ủy phát động đến tận cơ sở, hệ thống chính trị, lan tỏa ra ngoài dân. Năm 2017, cán bộ tỉnh đi cơ sở không chỉ thông tin chính xác, kịp thời mà cần phải có chiều sâu, lan tỏa xuống cơ sở, đến tận người dân. Sau cuộc họp này, Tỉnh ủy sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy để thông tin kết quả, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả hơn. Tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp, cơ chế nắm bắt thông tin. Đồng chí lưu ý cần có sự thẳng thắn, chân thành, chủ động từ cơ sở; khắc phục tâm lý trông chờ hỗ trợ kinh phí mà không quan tâm đến việc góp ý, hỗ trợ của cán bộ tỉnh về chủ trương, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt sâu hơn chủ trương này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí được phân công ổn định tư tưởng, yên tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Cần có sự linh hoạt trong triển khai thực hiện, không tính thời gian mà chọn nhiều cách thức tiếp cận thông tin, báo cáo, đề xuất, nắm được tình hình thực tế, giải quyết được các vấn đề bức xúc ở cơ sở.

“Cán bộ hỗ trợ cơ sở cần nắm chắc hơn các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy để tự tin hơn khi tiếp xúc với cơ sở. Tỉnh ủy ghi nhận và sẽ chấn chỉnh các đề xuất, kiến nghị của các đồng chí để chủ trương này ngày càng phát huy hiệu quả”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi)

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN