Thực hiện Nghị quyết 20 để đời sống người lao động được cải thiện hơn

13/08/2013 - 16:13

Hiện, các doanh nghiệp (DN) ở hai Khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Hàng năm, các DN quan tâm điều chỉnh mức lương cho công nhân lao động, thu nhập bình quân hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, trong tình hình thực tế hiện nay, mức thu nhập này chưa đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Theo nguồn tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh, tại các khu công nghiệp chưa có DN nào xây dựng nhà ở cho công nhân lao động. Trên 70% người lao động phải thuê nhà trọ, điều kiện vật chất lẫn tinh thần rất thiếu thốn, không đảm bảo an toàn trước các tệ nạn xã hội. Việc phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể với công đoàn để thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ở một số nơi chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ. Nhiều DN chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận, chưa thật sự quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người lao động, như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở, điều kiện làm việc, hoạt động vui chơi giải trí… Một số ban chấp hành công đoàn cơ sở chưa thực hiện hết chức năng, vai trò đại diện, phong trào thi đua trầm lắng. Công nhân lao động phần lớn chưa qua đào tạo tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo được yêu cầu phát triển của DN.

Kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh từng bước hoàn thiện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Các DN dân doanh, DN có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhanh và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Dự kiến lao động trong các ngành nghề công nghiệp tăng bình quân 10.000 người/năm và đến năm 2020, số công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh sẽ chạm mốc 100.000 người, nâng tổng số công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh lên 150.000 người. Công nhân lao động tăng đặt ra hàng loạt vấn đề vừa mang yếu tố xã hội, vừa có yếu tố kinh tế mà các ngành, các địa phương, các tổ chức phải tập trung giải quyết theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20 đã đặt ra. Đối với tổ chức công đoàn vừa là cơ hội, vừa là thách thức để củng cố và phát triển. Theo ông Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, trong đó có tổ chức công đoàn là phải bám sát các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 20 đã đề ra; nhìn nhận, đánh giá, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, từng bước tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến sâu về nhận thức, tầm quan trọng của việc xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới. Trong chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch của đơn vị, DN phải quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20 một cách thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp trách nhiệm chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với các ngành, đoàn thể liên quan. Công đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người lao động, trong đó tập trung công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền, chủ DN kịp thời nắm bắt và có giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc của người lao động, không để kéo dài ảnh hưởng đến quan hệ lao động; quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chính trị, chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, cùng với việc thực hiện các chế độ, khuyến khích các đơn vị tham gia đào tạo tay nghề cho công nhân lao động và bản thân người lao động tự học tập, rèn luyện. Công đoàn phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, kịp thời sơ kết, tổng kết để khen thưởng, biểu dương nhân tố mới, nhân rộng điển hình.; đồng thời, tăng cường phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong các DN khu vực ngoài Nhà nước để đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN