Thực hiện nhiều giải pháp nâng chất đội ngũ giảng viên

12/01/2012 - 17:06
Đồng chí Hiệu trưởng trao bằng khen cho giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ trong ngày khai giảng. Ảnh: Anh Tuấn

Thực hiện Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2011-2020 gắn với nhiều mục tiêu trước mắt và lâu dài.

Trước hết, triển khai nội dung Chiến lược là quá trình tạo tiền đề để phát triển Trường lên Đại học trong năm học 2012-2013; vì vậy, nhiệm vụ xuyên suốt trong 5 năm, 10 năm tới là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong công cuộc đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và cụ thể hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm cả về thể lực, trí lực, kỹ năng lao động, hành vi và ý thức chính trị - xã hội, nhằm phát huy vai trò quyết định của nhân tố con người trong việc thực hiện đạt yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020”.

Khi bước vào năm học 2011-2012, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể sư phạm nhà trường khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trong năm học. Một trong 04 chương trình thực hiện Chiến lược trong năm học này là “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện qui hoạch đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2010- 2015”. Đổi mới căn bản công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố có tính chất quyết định việc nâng cấp Trường lên Đại học.

Tính đến thời điểm cuối năm 2011, trong số đội ngũ 172 giảng viên toàn trường đã có 66 người có trình độ Thạc sĩ trở lên. Hiện nay, Trường có 4 giảng viên đang theo học chương trình đào tạo Tiến sĩ, 18 giảng viên đang học Cao học. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường trong năm học 2011-2012, có 5 giảng viên trẻ được tạo điều kiện học ngoại ngữ tập trung, hoàn thành đề cương công trình nghiên cứu để thi đầu vào Nghiên cứu sinh trong năm 2012. Trong đó có nhiều thầy, cô trẻ tâm huyết, đang là cán bộ lãnh đạo các khoa, tổ bộ môn như thầy: Nguyễn Hữu Phước, Phạm Văn Hòa, Đặng Minh Hiền, Huỳnh Nguyên Thảo, cô Nguyễn Hồng Diễm Trang. Tương lai không xa, Trường Cao đẳng Bến Tre sẽ có nhiều Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Điện - Điện tử, Thủy sản, Tiếng Anh… để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường và tiếp tục mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học mà địa phương đang cần.

Đạt được kết quả đáng phấn khởi trên trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường Cao đẳng Bến Tre đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng. Trước hết, Ban Giám hiệu kết hợp với Ban Chấp hành Công đoàn trường phát động thi đua, kết hợp Qui hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và các phong trào thi đua lớn của tỉnh, của ngành. Cụ thể là thi đua tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD-ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo nhu cầu xã hội”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cùng với công tác giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên của tổ bộ môn và mỗi cán bộ giảng dạy. Trong năm học 2011-2012, khi bắt đầu triển khai Chiến lược phát triển trường, hoạt động khoa học - công nghệ tại các đơn vị khoa, phòng có bước chuyển biến tích cực. Nội dung các đề tài nghiên cứu khoa học của tập thể và cá nhân giảng viên bám sát những chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm của tỉnh và Bộ GD-ĐT. Các đề tài có bước chuyển hướng giảm dần tính hàn lâm, lý thuyết, tập trung nâng cao giá trị thực tiễn và khả năng ứng dụng. Nhiều tổ chuyên môn đã phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên cùng chuyên ngành để thực hiện các đề tài lớn cấp cơ sở, cấp tỉnh. Thực hiện các đề tài khoa học cũng là điều kiện thuận lợi để giảng viên có thêm nhiều công trình tham gia các hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia, là điều kiện khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ. Những năm gần đây, việc tăng cường ôn luyện ngoại ngữ, khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giúp đội ngũ giảng viên tiếp cận thành tựu khoa học và nguồn tài liệu khoa học nước ngoài nhạy bén hơn, hiệu quả hơn.

Chế độ chính sách cho cán bộ giảng viên đi học Cao học, Nghiên cứu sinh là vấn đề được Ban Giám hiệu quan tâm, thường xuyên chỉ đạo thực hiện những bước cải tiến nhằm động viên cán bộ đi học trên cơ sở vận dụng các văn bản mới của ngành, của tỉnh. Để xúc tiến các bước đẩy nhanh thực hiện quy hoạch đào tạo Tiến sĩ giai đoạn 2010-2015, nhà trường tạo nhiều điều kiện ưu đãi về chế độ, thời gian, môi trường ôn luyện Tiếng Anh cho giảng viên được cử đi học Nghiên cứu sinh trong năm 2012. Ngoài ra, Trường khuyến khích giảng viên các khoa, phòng tham gia các lớp thi đầu vào Cao học và Nghiên cứu sinh bằng hình thức tự lực, khi trúng tuyển sẽ được hưởng các khoản chế độ đi học theo qui định hiện hành. Các chuyên ngành ưu tiên đưa giảng viên đi đào tạo Tiến sĩ tập trung vào các ngành mũi nhọn địa phương đang cần như: Kinh tế, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí, Khoa học máy tính… Điểm mới trong năm học 2011-2012 theo chủ trương chung của tỉnh, nhà trường mời gọi 6 giảng viên có trình độ Tiến sĩ trong và ngoài tỉnh về trường làm việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của trường theo tiêu chuẩn qui định của Bộ GD-ĐT đối với từng ngành đào tạo, chuẩn bị tiền đề để trường mở thêm nhiều mã ngành đào tạo mới mà nguồn nhân lực tại tỉnh còn thiếu nhiều như: Kỹ thuật xây dựng, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học - Môi trường, Công nghệ - Thông tin.

 Tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2012 được tổ chức ngay những ngày đầu năm mới, tập thể sư phạm Trường Cao đẳng Bến Tre phấn khởi khi UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án khả thi nâng cấp Trường lên thành Trường Đại học. Cơ hội lớn, ước mơ lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên (HS-SV) nhà trường sắp trở thành hiện thực. Thời cơ lớn luôn đi đôi với thách thức lớn, những giảng viên được cử đi học Cao học, Nghiên cứu sinh trong tình hình hiện nay vừa phải vượt qua những khó khăn ban đầu về kinh phí, hoàn cảnh gia đình, vừa phải cọ xát với những vấn đề học thuật trong giai đoạn bước vào nền kinh tế tri thức. Tình yêu gắn bó với nghề, với HS-SV và mái trường là động lực để mỗi thầy, cô giáo tiếp tục phấn đấu trên con đường vươn lên đạt được những học vị cao, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhà trường, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2011- 2020, tạo bước đột phá về chất lượng đội ngũ giảng viên khi Trường chuẩn bị lên Đại học.

Thạc sĩ Lê Thành Công -  Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo Tiến sĩ đối với đội ngũ giảng viên là quyết tâm của cả hệ thống chính trị để khẳng định sứ mạng của Trường: “Đào tạo nhân lực ở các trình độ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân địa phương và khu vực; nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ và phục vụ cộng đồng, cùng các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước”.

Lê Duy - Bảo Trân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN