Thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

22/09/2020 - 13:07

BDK.VN - Thực hiện công văn số 7713 ngày 15-9-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện việc thu phí cách ly tập trung theo quy định.

Tiếp nhận và cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam tại khu cách ly tập trung.

Tiếp nhận và cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam tại khu cách ly tập trung.

Theo đó, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho nơi cách ly theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp người nhập cảnh thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80 ngàn đồng/ngày, chi phí phục vụ cho sinh hoạt trong những ngày cách ly là 40 ngàn đồng/ngày.

Tất cả người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. Tất cả các trường hợp nhập cảnh chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS- CoV-2 và tự chi trả phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Về chi phí khám, điều trị bệnh Covid-19, đối với người Việt Nam do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đối với người nước ngoài, chờ Quốc hội sửa đổi Khoản 2, Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Về chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung, đối với người có bảo hiểm y tế, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).

Đối với người không có bảo hiểm y tế, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Các quy định này áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 1- 9-2020. Riêng về việc thu phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với các trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24-8-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038 ngày 24-8-2020 của Văn phòng Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc mua bảo hiểm y tế quốc tế của người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến cách ly, lưu trú tại tỉnh; rà soát mức giá dịch vụ y tế hiện hành để áp dụng thu phí xét nghiệm và tính chi phí điều trị bệnh trong thời gian cách ly theo hướng dẫn.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN