Thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới

04/10/2018 - 19:18

Cử tri xã An Khánh, huyện Châu Thành phản ánh: Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thành lập hợp tác xã (HTX), vì hiện xã đã có tổ hợp tác (THT). Cử tri kiến nghị, chỉ cần nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của THT là được, không cần phải có HTX để các địa phương dễ thực hiện.

UBND tỉnh trả lời: Trong xu thế phát triển hiện nay, người nông dân muốn sản xuất ổn định, hiệu quả và bền vững, ngoài việc thay đổi tư duy sản xuất thì phải thực hiện liên kết, hợp tác với các mô hình kinh tế tập thể được vận hành và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, kinh tế tập thể gồm hai thành phần chính là HTX và THT. Với mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, lâu dài và các sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường, UBND tỉnh đã cụ thể hóa quy định của Trung ương thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất với 2 chỉ tiêu: (1) Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; (2) Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của các THT vẫn còn nhiều bất cập; các THT vẫn chưa có tư cách pháp nhân, do vậy tư cách chủ thể chưa rõ ràng. Muốn ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đối tác, các tổ phải thông qua UBND cấp xã, làm hạn chế khả năng hoạt động, hợp tác, phát triển sản xuất, kinh doanh của tổ. Do vậy, việc thành lập và tổ chức điều hành, hoạt động hiệu quả HTX trong giai đoạn hiện nay sẽ tạo điều kiện để người dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang lại nhiều lợi ích lâu dài và gia tăng thu nhập cho người dân.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN