Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng

11/06/2014 - 08:00

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quân sự quốc phòng (QSQP) của huyện Ba Tri đạt kết quả trên nhiều mặt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác QSQP địa phương.

Nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QSQP; lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị trọng tâm địa phương, công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, bồi dưỡng chính trị, chính sách hậu phương quân đội và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt I - năm 2014. Phối hợp tốt với Công an, Đồn Biên phòng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 6 tháng cuối năm, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh; tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh tiến độ lập hồ sơ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

TRÀ DŨNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN