Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng

31/03/2017 - 06:56

Thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mỏ Cày Bắc tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2017, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Ban CHQS các xã làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về cán bộ huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án... sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới.

Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn kiến thức về công tác huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, Luật DQTV cho các đồng chí là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng của Ban CHQS các xã. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia huấn luyện, giữ vai trò quyết định đối với chất lượng huấn luyện DQTV hàng năm của địa phương.

Ban CHQS huyện đã xây dựng chương trình huấn luyện cho từng đối tượng dân quân năm thứ nhất đến năm thứ tư, chú trọng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với cách đánh của dân quân du kích địa phương. Các nội dung huấn luyện đảm bảo nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; trang bị kiến thức về quân sự, nâng cao trình độ chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng DQTV trong khu vực phòng thủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Lê Hoàng Anh - Tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ xã Khánh Thạnh Tân, đang tham gia tập huấn trước khi bước vào khóa huấn luyện DQTV mới cho biết: “Qua lớp tập huấn cán bộ huấn luyện lần này giúp tôi hiểu biết sâu hơn hệ thống pháp luật về DQTV, đồng thời được giới thiệu thống nhất về đội hình, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật của DQTV, đây là cơ sở để tôi trở về địa phương tham mưu và tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao”.

Ban CHQS huyện tích cực chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, hoàn thiện giáo án, hệ thống bia bảng, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện... Năm 2017, huyện có 15 đơn vị tham gia huấn luyện, với gần 1.500 đồng chí, trong đó gồm lực lượng thường trực, DQTV, dự bị động viên và tự vệ cơ quan. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đều được bảo đảm.

Đại úy Trần Hoàng Tuấn - Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: Trước khi bước vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện, các quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong huấn luyện; tổ chức tập huấn cho các đối tượng đúng nội dung, thời gian, kế hoạch; chủ động triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ các cấp và tổ chức thông qua giáo án. Về tổ chức luyện tập thì cán bộ tự nghiên cứu tài liệu và giáo án trước khi huấn luyện, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện. Trong quá trình thực hành huấn luyện luôn được chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm nên kết quả huấn luyện giai đoạn đầu năm đến nay đạt khá tốt các nội dung và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện cho những giai đoạn tiếp theo.

Hiện tại, đơn vị đang tổ chức huấn luyện cho dân quân năm thứ nhất tại đơn vị. Với sự chuẩn bị tích cực của chính quyền các địa phương, cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị, hy vọng mùa huấn luyện năm 2017 của cán bộ, chiến sĩ huyện Mỏ Cày Bắc sẽ hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, đảm bảo đúng, đủ nội dung và thời gian huấn luyện theo quy định.

Thanh niên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN