Thưởng Tết cao nhất 45 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng

29/01/2013 - 16:21

Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mức bình quân thưởng Tết Quý Tỵ cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp cổ phần (2,4 triệu đồng/người), kế đến là doanh nghiệp FDI (2,4 triệu đồng/người), trách nhiệm hữu hạn một thành viên (2,2 triệu đồng/người) và doanh nghiệp dân doanh (1,7 triệu đồng/người). Mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp cổ phần (45 triệu đồng/người) và thấp nhất là doanh nghiệp FDI và dân doanh: 100 ngàn đồng/người.

Toàn tỉnh hiện có 2.854 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 7.500 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97%, với vốn điều lệ trung bình là 2,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN