Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú làm việc với Khối vận huyện

30/09/2020 - 12:39

BDK.VN - Sáng ngày 30-9-2020, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm chủ trì buổi làm việc với Khối vận huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2020.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu chỉ đạo.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm phát biểu chỉ đạo.

9 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể huyện tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020 của Huyện ủy với tinh thần “bứt phá về đích”. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn mặn, vận động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt... được tăng cường. Thông qua MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận của 100 tổ chức, cá nhân ủng hộ khắc phục hạn mặn với kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Có hơn 30 tổ chức, cá nhân đến trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện. Hỗ trợ các địa phương xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn theo đề án 3333 của UBND tỉnh và “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới”.

Sau Đại hội cơ sở, hệ thống Khối vận huyện kịp thời phối hợp sắp xếp cán bộ cơ sở. Khối vận huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết; xây dựng các nghị quyết, chương trình và kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm yêu cầu: Thời gian tới các cơ quan Khối vận huyện rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện đảm bảo đạt theo yêu cầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các công trình, dự án, các mô hình phát triển kinh tế của huyện. Tăng cường công tác giám sát, phản biện. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quan tâm công tác phát triển hội viên, đoàn viên.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN