Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX

03/11/2010 - 08:20

Ngày 2-11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015; nêu lên những mặt được và chưa được trong công tác chuẩn bị nhân sự; công tác xây dựng văn kiện; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; công tác phục vụ Đại hội.

Theo đó, cuộc họp khẳng định, trên tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của các đồng chí trong các tiểu ban phục vụ Đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã được diễn ra đúng yêu cầu và thành công tốt đẹp. Cụ thể, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, đủ số lượng; bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu tập trung cao, các chức danh còn lại cơ bản đạt yêu cầu về cơ cấu, thành phần; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Văn kiện Đại hội đã đưa ra nhiều giải pháp có tính thiết thực, khả thi, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao khi đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Công tác tuyên truyền về Đại hội được thực hiện khá tốt, cả bề nổi lẫn chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân theo dõi diễn biến Đại hội – một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà. Công tác phục vụ Đại hội như đưa đón, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu chu đáo, an toàn...
Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Thanh Niên nhấn mạnh một số công việc cần thực hiện sau Đại hội như: Cần tập trung hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ Đại hội đưa vào lưu trữ; lãnh đạo việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đến cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào hành động cách mạng sau Đại hội; chuẩn bị các nghị quyết chuyên đề, các đề án cụ thể để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; phân công, sắp xếp, bố trí cấp ủy viên đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự quy định theo Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp...; đề nghị các tiểu ban phục vụ nghiêm túc nhìn nhận hạn chế trong quá trình phục vụ Đại hội để rút kinh nghiệm, nhằm phục vụ tốt hơn trong Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ tới; đồng thời, bình chọn những cá nhân, tập thể đóng góp tích cực trong công tác phục vụ Đại hội để đề nghị xem xét khen thưởng...

H.THI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN