Tiến công hiệp đồng đánh địch trong đấu tranh chính trị và vũ trang

18/11/2016 - 07:12

Nguyên cán bộ Ban Binh vận huyện Mỏ Cày Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt năm 2016. Ảnh: A.Nguyệt

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quán triệt đường lối chiến tranh của Đảng, đồng thời vận dụng và phát triển kinh nghiệm “địch ngụy vận” trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh giá đúng được chỗ yếu của chế độ Mỹ ngụy ở địa phương, công tác binh vận được coi trọng và đưa lên thành mũi tiến công hiệp đồng đánh địch trong đấu tranh chính trị cũng như đấu tranh vũ trang, trong khởi nghĩa quần chúng và chiến tranh cách mạng. 

Đảng bộ Bến Tre đã vận dụng phổ biến phương thức 3 mũi giáp công từ đầu đến khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh. Trong những cuộc tiến công riêng lẻ cũng như trong chiến dịch mở mảng, mở vùng trên phạm vi rộng nhiều xã, nhiều huyện, kết hợp 3 mũi giáp công lần lượt đánh bại các chiến lược của đế quốc Mỹ trên chiến trường Bến Tre. Phương thức 3 mũi giáp công làm cho lực lượng ngụy quân, ngụy quyền sa sút về tinh thần, suy yếu về tổ chức ở cơ sở và ở cấp cao nhất, cuối cùng chúng tan rã nhanh chóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng quê hương.

Công tác binh vận vào những ngày đầu

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của công tác binh vận, dưới sự chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ Bến Tre, bộ máy binh vận từ tỉnh đến xã được kiện toàn. Tháng 8-1954, Tỉnh ủy bí mật được chỉ định, đã phân công đồng chí Nguyễn Tâm Cang (Hai Thủy) - Tỉnh ủy viên phụ trách công tác binh vận của tỉnh.

Nhân số của Ban Binh vận tỉnh lúc đầu có 10 đồng chí, phần lớn là số cán bộ địch vận trong kháng chiến chống Pháp, đã có kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, công tác Đảng… được bồi dưỡng thêm đường lối, nhiệm vụ, phương châm và phương pháp binh vận trong tình hình mới. Cuối năm 1956, số cán bộ tăng lên 40 đồng chí và là một ban mạnh nhất tỉnh. Các huyện ủy, chi ủy đều thành lập bộ phận làm công tác binh vận, do đồng chí cấp ủy viên phụ trách, trong đó có cán bộ nắm cơ sở nội tuyến. Tại thời điểm này, Bến Tre đã có trên 2.000 cơ sở cách mạng hoạt động trong lòng địch. Xứ ủy đã công nhận Bến Tre là tỉnh có phong trào binh vận mạnh nhất Nam Bộ trong những năm 1954 - 1957.

Cán bộ Ban Binh vận tỉnh chụp ảnh lưu niệm vào tháng 8-1975. (Ảnh tư liệu)

Trong quá trình thực hiện “tố cộng, diệt cộng” của Mỹ Diệm vào năm 1957, bọn tay sai phản động đã sử dụng mọi biện pháp từ dụ dỗ, mua chuộc đến đàn áp dã man, thâm độc hơn chúng còn dùng chước “dĩ cộng diệt cộng”, khai thác bọn đầu hàng phản bội để khám phá, truy lùng, bắt bớ cán bộ và cơ sở cách mạng. Thời gian này, Ban Binh vận từ tỉnh đến cơ sở đều bị tổn thất. Ban Binh vận tỉnh là một ban mạnh, từ trên dưới 50 cán bộ, lớp bị bắt, tù đày, hy sinh, chuyển địa bàn… chỉ còn 5 - 6 cán bộ. Cơ sở bên ngoài cũng như bên trong lòng địch bị phá vỡ, số tổn thất lên đến 80%.

Đầu năm 1959, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ 15. Hội nghị xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là: “Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc, dân chủ nhân dân, phương pháp của cách mạng miền Nam hiện nay là lực lượng vũ trang hoặc nhiều, hoặc ít, để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc phong kiến, dựng lên chính quyền của nhân dân”.

Ngày 30-12-1959, sau khi dự họp ở Khu ủy Khu 8 về, đồng chí Nguyễn Thị Định - Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã triệu tập hội nghị cán bộ ở cù lao Minh quyết định phát động một tuần lễ nổi dậy đồng loạt trong tỉnh bắt đầu từ ngày 17-1-1960. Từ thời điểm này đến ngày toàn thắng 30-4-1975, ngành binh vận đã lập nhiều thành tích, góp phần đánh bại các chiến lược của đế quốc Mỹ.

Phát triển mạnh mẽ và lập nhiều chiến công

Từ thực tế tình hình cùng với sự chỉ đạo kịp thời của trên, Tỉnh ủy chỉ đạo muốn khôi phục được phong trào cách mạng, tạo thế để đánh địch phải động viên được toàn Đảng, dân, quân làm công tác binh vận. Cán bộ, đảng viên, du kích, lực lượng vũ trang đều phân tán đứng chân ở xã, ấp. Các cơ quan tỉnh, huyện đều làm tốt công tác vận động nắm tề xã, tề ấp, nắm gia đình binh sĩ, đồn bót. Các huyện ủy đã chỉ đạo cán bộ bám sát địa bàn xã, ấp vận động nhân dân gia đình binh sĩ móc nối xây dựng cơ sở bên trong như ở Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. Tính chung trong giai đoạn 1969 - 1971 ta đã phát động trên 500 ngàn lượt Đảng, dân, quân làm công tác tuyên truyền vận động binh sĩ.

Trong giai đoạn từ đầu năm 1969 đến tháng 1-1973, công tác binh vận đã tuyên truyền giáo dục 15.344 gia đình binh sĩ, 153 gia đình sĩ quan, 131 gia đình tề, 734 gia đình phòng vệ dân sự. Huy động 617.500 lượt gia đình binh sĩ đi vận động chồng, con, em và tấn công vào hàng ngũ địch, tranh thủ sự đồng tình của 37 lượt binh sĩ với phong trào đấu tranh quần chúng, hướng dẫn 4.008 cuộc đấu tranh của 5.184 binh sĩ chống kềm kẹp, đấu tranh phản chiến, phá rã 17.078 binh sĩ, bảo an, dân vệ, phá rã 5 ngàn lực lượng phòng vệ dân sự xung kích và trên 15 ngàn lực lượng phòng vệ dân sự của địch trong toàn tỉnh.

Ta đã xây dựng 1.011 cơ sở trong lòng địch, đã sử dụng 456 cơ sở tiến hành hàng trăm vụ hành động diệt địch. Binh vận đã góp phần quan trọng diệt 113 đồn, làm thiệt hại 16 đồn, diệt 522 tên, bị thương 287 tên, bắt tù binh 329 tên, thu 865 súng và nhiều đạn dược, phương tiện chiến tranh của địch, góp phần giải phóng 4 xã, 167 ấp, giành trên 100 ngàn dân trong các vùng chuyển lên và vùng yếu, thị xã, thị trấn.

Trong giai đoạn cuối của chiến tranh, công tác binh vận đã giữ được thế liên tục tấn công địch trên diện rộng toàn tỉnh, vận động khả năng to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đông đảo gia đình binh sĩ. Từ sự gắn bó đã tạo được thế tấn công, bố trí lực lượng vào từng đơn vị, đồn bót, phát triển nhiều cơ sở tạo khả năng tấn công bức hàng, bức rút, nổi dậy khởi nghĩa, binh biến, diệt ác ôn, diệt đồn bót, phá rã lực lượng địch.

***

Thực tiễn 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Bến Tre đã chứng tỏ vai trò quan trọng của công tác binh vận trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của tỉnh nhà. Quá trình phát triển của công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Bến Tre là quá trình nhận thức ngày càng sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng, đánh giá đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng chiến lược của công tác binh vận tập trung sức của Đảng bộ, dân, quân, của mọi đoàn viên, hội viên, các ngành, các giới để xây dựng và phát triển bộ máy, thực lực và nuôi dưỡng phong trào. Với những công lao, thành tích trong kháng chiến, ngành binh vận đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Quốc Hùng (lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN