Tiến hành giám sát về kiên cố hóa trường, lớp và quản lý đất bãi bồi

24/02/2014 - 07:39

Ngày 21-2-2014, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2014 gồm: Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; Giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nội dung của việc giám sát là tình hình xóa bỏ phòng học 3 ca, phòng học tạm thời, các phòng học đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp cần xây dựng lại; giải quyết nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa; kết hợp việc thực hiện Đề án với việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học và chuẩn hóa trường, lớp học đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đoàn sẽ tổ chức giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo, khảo sát một số công trình trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Trong thời gian đoàn đi khảo sát thực tế và làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan, đoàn sẽ nắm thêm về tiến độ xây dựng trường theo kế hoạch; nguồn vốn cấp phát so với kế hoạch; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý các công trình được phân cấp; thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai Đề án; ghi nhận đề xuất kiến nghị của các ngành các cấp có liên quan.

Đối với việc giám sát đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển, đoàn sẽ giám sát công tác quản lý, sử dụng diện tích đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất cồn mới nổi trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở  đi khảo sát và làm việc với các ngành có liên quan, đoàn sẽ ghi nhận các kiến nghị, tập trung xử lý những hạn chế qua giám sát.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích