Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019

29/09/2013 - 16:32
Trong nhiệm kỳ 2009-2014, có nhiều cán bộ Hội LHTN Việt Nam năng động, sáng tạo, góp sức tích cực trong xây dựng Hội cơ sở.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội (ĐH) đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Hội tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức ĐH đến các đơn vị.

Theo đó, ĐH cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 4-2014, ĐH cấp huyện, thành phố sẽ hoàn thành trong tháng 6-2014 và ĐH cấp tỉnh sẽ hoàn thành chậm nhất là cuối tháng 9-2014. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong chuẩn bị và tổ chức ĐH; xem đây là sự kiện của thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội tỉnh, trong việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ qua, thì các đơn vị phải báo cáo ngắn gọn, đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên và phong trào thanh niên, thực trạng tổ chức và hoạt động của Hội. Thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Đồng thời, đánh giá một cách xác thực, có số liệu cụ thể; so sánh, đánh giá kết quả đạt được với chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết ĐH. Chỉ ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả cần phát huy và các nội dung chưa phù hợp, kém hiệu quả cần được loại bỏ. 

Độ tuổi bình quân của Ủy ban Hội các cấp trong tỉnh (theo hướng dẫn của Trung ương Hội) được quy định theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Cấp cơ sở: bình quân dưới 28 tuổi; cấp huyện và tương đương: bình quân dưới 29 tuổi; cấp tỉnh: bình quân dưới 30 tuổi. Trong cơ cấu số lượng, tỷ lệ nữ tham gia Ủy ban Hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương phải đảm bảo ít nhất 25%, cấp tỉnh ít nhất 30%. Trong Ban thư ký Ủy ban Hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Hội cấp huyện, thành phố và tương đương, tỷ lệ nữ tham gia không dưới 15%.

Để tạo khí thế chào mừng ĐH đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre, Ủy ban Hội tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng ĐH. Các cấp Hội có kế hoạch tổ chức các hoạt động tạo khí thế trước, trong và sau ĐH, như: ngày hội thanh niên, liên hoan, hội trại, tọa đàm, diễn đàn. Các đơn vị đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, thi đua thực hiện các cuộc vận động của Hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội. Đặc biệt, tăng cường tổ chức tuyên truyền về truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tin, ảnh: A.N

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN