Tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI

12/08/2022 - 05:48

BDK - Thực hiện Công văn số 1108 ngày 7-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 20-8-2021 của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp, ĐH Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập 3 tổ công tác phụ trách kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ chỉ đạo ĐH Đoàn các cấp.

Trao hoa chúc mừng các cá nhân tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bến Tre.

Trao hoa chúc mừng các cá nhân tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bến Tre.

Lãnh đạo tổ chức ĐH Đoàn trực thuộc, cơ sở

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh, đối với ĐH cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn và chỉ đạo tổ chức ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Định, huyện Bình Đại tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở của tỉnh bầu trực tiếp bí thư tại ĐH vào ngày 23-1-2022. Đến nay, đã có 333/333 cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công ĐH. Trong đó, có 157/157 xã, phường, thị trấn và có 25 xã, phường, thị trấn thực hiện bầu phó bí thư kiêm nhiệm, cơ cấu từ công an chính quy, cán bộ nông thôn mới, tuyên giáo đảng ủy, đài truyền thanh. ĐH cấp cơ sở đoàn có 242 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại ĐH.

 Đối với ĐH cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn và chỉ đạo tổ chức ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, bầu trực tiếp bí thư tại ĐH vào ngày 13 và 14-4-2022. ĐH đã bầu 25 ủy viên Ban Chấp hành, 6 ủy viên Ban Thường vụ, 2 phó bí thư. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức xong ĐH, trong đó có 3/3 huyện, thành phố có phó bí thư kiêm nhiệm cơ cấu từ công an, ngành giáo dục và đoàn cơ sở, còn 8 đơn vị sẽ tổ chức hoàn thành trước ngày 15-8-2022 theo chỉ đạo của Trung ương.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức ĐH Đoàn các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đảm bảo đúng theo hướng dẫn của tỉnh và Trung ương Đoàn, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Công tác tổ chức ĐH diễn ra đảm bảo theo chương trình đề ra, không có nội dung phát sinh mới trong ĐH.

Công tác nhân sự đại hội

Về công tác nhân sự ĐH, đối với cấp cơ sở và cấp huyện, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động đăng ký lịch làm việc với Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo ĐH Đoàn cấp huyện, tương đương và cấp cơ sở, trong đó đặc biệt là về công tác nhân sự ĐH. Qua đó, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã có sự chỉ đạo Ban tổ chức, bộ phận tổ chức cán bộ phối hợp cùng Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện, thành phố và tương đương tiến hành rà soát nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để thống nhất giải quyết tạo đầu ra đối với những trường hợp cán bộ Đoàn chủ chốt không đủ điều kiện tái cử và hướng dẫn về độ tuổi đối với cán bộ Đoàn ứng cử mới hoặc tái cử trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Kết quả đã giải quyết 6 trường hợp bí thư, phó bí thư Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn Khối không tái cử trong nhiệm kỳ tới. Về độ tuổi, tuổi tham gia Ban Chấp hành lần đầu đối với cấp huyện là không quá 32 tuổi và tuổi giữ chức vụ đối với cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở là không quá 37 tuổi đối với những nơi còn gặp khó khăn về công tác bố trí, sắp xếp cán bộ.

Đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành rà soát điều chỉnh, bổ sung các chức danh theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI và đã có văn bản hiệp y đối với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị có nhân sự dự kiến ứng cử Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đang hoàn chỉnh để trình xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh cho biết, hiện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang xây dựng dự thảo Đề án triển khai thực hiện Nghị định số 140/NĐ-CP, ngày 5-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Kế hoạch luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ Đoàn các cấp.

Bài, ảnh: Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN