Tiếp bước chặng đường tự hào, vẻ vang

03/02/2017 - 09:14

Di tích cây da đôi. Ảnh: Thanh Vũ

Từ một chi bộ đảng được thành lập vào tháng 4-1930 với 11 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh đã có hơn 50 ngàn đảng viên. Trong quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân Bến Tre thực hiện các cuộc cách mạng, từ đấu tranh cách mạng cho đến công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới quê hương. Đến với Bến Tre hôm nay, chúng ta đều có thể cảm nhận được sự thay da đổi thịt từ thành thị cho đến nông thôn trên vùng đất của ba dải cù lao.

Từ cây da đôi ở Tân Xuân

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì tháng 4-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bến Tre được thành lập tại xã Tân Xuân (Ba Tri), gồm 11 đảng viên. Đây là hạt nhân lãnh đạo cách mạng đầu tiên của tỉnh. Sau khi thành lập, Chi bộ Tân Xuân đi vào hoạt động, tổ chức các buổi diễn thuyết bí mật, rải truyền đơn, treo cờ Đảng, tuyên truyền đường lối cách mạng trong quần chúng, tổ chức các đoàn thể: nông hội, công hội, thanh niên… Tháng 5-1931, Tỉnh ủy Bến Tre chính thức được thành lập, do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư. Sau khi thành lập, Tỉnh ủy bắt tay vào việc chấn chỉnh lại tổ chức, củng cố các cơ sở Đảng ở địa phương, nhưng vấp phải một đợt khủng bố mới của địch. Chúng đánh phá phần lớn các cơ sở, bắt đi nhiều cán bộ. Hàng trăm cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt. Cuối năm 1932, phong trào trong tỉnh bị suy yếu và lắng dần.

Cuối năm 1936, Tỉnh ủy Bến Tre được củng cố lại. Tỉnh ủy chủ trương đưa một bộ phận đảng viên có uy tín ra hoạt động công khai trong các hội Ái hữu của thợ cưa, thợ cắt tóc, các hội thể dục thể thao, vạn cấy để hướng dẫn các tầng lớp quần chúng tham gia cách mạng. Tỉnh ủy xuất bản tờ báo Cờ Chiến Đấu làm cơ quan tuyên truyền công khai, phổ biến các sách báo của Đảng và lưu hành rộng rãi tờ báo Dân Chúng, tổ chức các buổi diễn thuyết nhằm phổ biến chủ trương của Đảng trong quần chúng lao động.

Sau thành công Cách mạng Tháng Tám - 1945, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi bằng cuộc Đồng khởi vào ngày 17-1-1960, châm ngòi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở Nam Bộ. Thắng lợi to lớn của cao trào Đồng khởi đã tạo ra thế và lực mới, đưa phong trào cách mạng trong toàn tỉnh tiếp tục tiến lên.

Với lòng quyết tâm và tinh thần cách mạng của toàn Đảng, quân và dân Bến Tre, toàn tỉnh đã được hoàn toàn giải phóng vào sáng ngày 1-5-1975. Cuộc sống độc lập tự do được trở về với nhân dân. Thắng lợi cuối cùng của nhân dân Bến Tre đã góp phần cùng với nhân dân cả nước quét sạch quân xâm lược Mỹ ra khỏi bờ cõi, đánh sập ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất.

… Đến phong trào Đồng khởi mới

Hòa bình lập lại, Đảng bộ tỉnh củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới. Đến nay, toàn tỉnh có trên 50 ngàn đảng viên. Cùng với đó, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre ra sức kiến thiết lại quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh. Với sự đoàn kết trên dưới một lòng trong hệ thống chính trị và nhân dân đã góp phần đưa Bến Tre ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Trong thời gian qua, nhất là vài năm trở lại đây, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng với sự lãnh đạo linh hoạt của Đảng bộ tỉnh đã góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà dần được phục hồi và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, góp phần ổn định, nâng cao đời sống nhân dân…

Với mục đích nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tạo bước đột phá trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã vận dụng và phát động trong toàn Đảng bộ và nhân dân cùng nhau thực hiện phong trào Đồng khởi mới, biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện, hướng tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngoài ra, Tỉnh ủy đã phát động chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre”, với mong muốn sẽ khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong người dân và doanh nghiệp Bến Tre.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng kiện toàn về tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên. Hiện, số lượng đảng viên của tỉnh chiếm gần 4% dân số, đây cũng chính là hạt nhân chính trị nòng cốt lãnh đạo phong trào cách mạng. Trong từng giai đoạn, Đảng bộ tỉnh đã khẳng định được vai trò, năng lực lãnh đạo và sự sáng tạo trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN