Tiếp tân Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam tích cực tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN

23/11/2007 - 21:50

Ảnh: Website Chính phủ.

Chiều 23/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp tân Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, nhân dịp Ngài sang dự Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng Ngài Surin Pitsuwan được tín nhiệm cử giữ chức Tổng thư ký ASEAN trong giai đoạn mới, giai đoạn ASEAN đã có Hiến chương sau 40 năm tồn tại và phát triển.

Hiến chương ASEAN là một trong những văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp tạo ra khuôn khổ pháp lý và thể chế cho hợp tác ASEAN trong tương lai, qua đó hỗ trợ thiết thực không chỉ cho quá trình hướng tới Cộng đồng ASEAN mà còn giúp liên kết, đoàn kết các nước thành viên ASEAN cùng phát triển trong giai đoạn mới”, Thủ tướng nhấn mạnh. Việt Nam sẽ tích cực và nghiêm túc thực hiện các thủ tục cần thiết để Hiến chương ASEAN sớm được phê chuẩn và nhanh có hiệu lực, Thủ tướng khẳng định như vậy với Ngài Surin Pitsuwan. Một lần nữa, Thủ tướng hoan nghênh các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố về Đề cương cộng đồng kinh tế ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN 13 và mong muốn Tổng thư ký Surin Pitsuwan sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng các Đề cương Chính trị-an ninh và Văn hóa-xã hội để Cộng đồng ASEAN phát triển hiệu quả, đồng bộ và bền vững trên cả 3 trụ cột Chính trị-an ninh, Kinh tế và Văn hóa-xã hội. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc xây dựng các Đề cương nêu trên.

Ảnh: Website Chính phủ

Tổng thư ký Surin Pitsuwan cho rằng, những thành công của ASEAN, nhất là tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 13 vừa qua, có sự đóng góp quan trọng của Việt Nam. “Việt Nam đã đóng góp nhiều ý tưởng và gia tăng thêm sự năng động của Hiệp hội”, Ngài Surin Pitsuwan đánh giá.

Tân Tổng thư ký ASEAN cũng khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến trình xây dựng các Đề cương Chính trị-an ninh và Văn hóa-xã hội của ASEAN và đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng các đề cương này. “Việc tổ chức Diễn đàn giáo dục ASEAN tại Hà Nội ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN 13 và ra Tuyên bố Hà Nội về không gian giáo dục ASEAN là minh chứng rõ nét cho sự đóng góp quan trọng của Việt Nam”, Ngài Surin Pitsuwan nêu rõ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN