Tiếp tục chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần

05/02/2022 - 22:20

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có Thông báo số 598, ngày 5-2-2022 về việc tiếp tục chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần.

Thực hiện nghi thức chào cờ trong tổ chức sự kiện thể thao.

Thực hiện nghi thức chào cờ trong tổ chức sự kiện thể thao.

Trên cơ sở Kế hoạch số 6820, ngày 18-10-2021 của UBND tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp tục chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần (bắt đầu từ 7-2-2022).

Khi thực hiện nghi thức chào cờ phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát).

Được biết trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện nghi thức chào cờ đã tạm dừng nhiều tháng qua để đảm bảo phòng dịch.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN