Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp ổn định tình hình nuôi heo

11/06/2017 - 17:59

Người chăn nuôi đang thu hẹp quy mô bằng cách giảm đàn, chọn và chỉ giữ lại những heo nái tốt nhất.

Theo thống kê đến tháng 5-2017, toàn huyện có 158 trang trại chăn nuôi heo và có trên 10 ngàn hộ dân tham gia chăn nuôi heo với tổng đàn là 240 ngàn con, giảm 50 ngàn con so với cuối năm 2016. Giá heo hơi dao động từ 22 - 23 ngàn đồng/kg, như vậy bình quân 1 con heo khi xuất chuồng, người chăn nuôi lỗ trên 1,2 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng có giải pháp chủ động mời gọi, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ thịt heo. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị con heo trên địa bàn. Vận động, tổ chức cho người chăn nuôi tham gia liên kết với nhau. Củng cố, hỗ trợ các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, nhằm phát huy vai trò liên kết, giảm giá thành sản xuất và thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc thịt heo, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng đưa ra một số công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện gồm: tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nhằm ổn định tình hình nuôi heo trên địa bàn huyện; đồng thời chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong thời điểm giao mùa.

Tin, ảnh: Thảo Trần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN