Tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

01/03/2012 - 16:17
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân nhân ngày “Bộ đội Biên phòng”. Ảnh: Ngọc Khánh

Để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng” đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Mục tiêu của Cuộc vận động

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từng khâu, từng bước, làm chuyển biến toàn diện các mặt trên cơ sở 4 nội dung: “Phát huy truyền thống”, “Giữ vững kỷ cương”, “Sống có tình thương”, “Đề cao trách nhiệm”; giải quyết dứt điểm những mặt hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trong mọi tình huống.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động:

- Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, phát huy truyền thống 2 lần anh hùng của lực lượng, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu có trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng thường xuyên vững mạnh. Tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, chuyên ngành sâu rộng trong đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào “Tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, có môi trường văn hoá lành mạnh, kỷ cương của đơn vị được giữ vững, là nơi để mỗi quân nhân cống hiến và trưởng thành. Xây dựng các đồn biên phòng thành những điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới biển. Lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt xung kích trong xây dựng chính quy, môi trường văn hóa ở đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các tổ chức và của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Phát hiện và giải quyết kịp thời những khâu yếu, mặt yếu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, giữ vững kỷ cương trong đơn vị.

- Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức phát động phong trào hành động tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP phù hợp với từng đơn vị, nhằm tạo điều kiện và môi trường để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng tham gia rèn luyện và trưởng thành. Thường xuyên giáo dục tinh thần tương thân tương ái, quan tâm giúp đỡ nhau trong công tác, sinh hoạt trên tình yêu thương đồng chí, đồng đội và quy định của đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, xa rời cấp dưới. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng các mô hình giúp dân giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên khu vực biên giới biển. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và giữ nghiêm kỷ luật dân vận.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, làm việc có kế hoạch, siêng năng, tích cực, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Giải quyết hài hòa mối quan hệ cá nhân - gia đình - tập thể - xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi; luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện với việc quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là về tư tưởng và hiệu quả công tác, kết hợp quản lý nơi công tác và nơi cư trú; thực hiện tốt việc phân công giao nhiệm vụ với công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ rèn luyện phấn đấu. Kịp thời động viên, khen thưởng những gương điển hình, tiên tiến; uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được đưa vào thành nội dung lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng đã chỉ rõ: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân”. Do đó, có thể khẳng định việc triển khai thực hiện nội dung “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong BĐBP Bến Tre hiện nay là vấn đề cấp thiết, có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa sâu hơn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như những lời dạy của Người đối với BĐBP vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng BĐBP Bến Tre ngày càng vững mạnh toàn diện; đồng thời sẽ tạo thành một phong trào sôi nổi thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2014).

THƯỢNG TÁ VÕ VĂN NGON

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN