Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI

09/02/2012 - 16:20

Hôm qua, 9-2-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và triển khai phương hướng thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Để triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu mà Chỉ thị 03 đề ra, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã thành lập Bộ phận giúp việc, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời cụ thể hóa các Hướng dẫn số 25 của Trung ương triển khai thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, bước đầu tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng trong những năm qua, các cấp ủy tiếp tục bổ sung chuẩn mực đạo đức với 7 nội dung chủ yếu theo Hướng dẫn số 25 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chỉ thị 1937 của Thủ tướng Chính phủ để cán bộ, đảng viên liên hệ gắn với chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức sát với yêu cầu thực tiễn từng nơi, từ đó làm cơ sở tự phê bình và phê bình. Đồng thời vận động quần chúng tham gia giám sát, đóng góp ý kiến tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương…

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những việc làm tốt, mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực như: vươn lên thoát nghèo; xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và việc bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo thực hiện trong năm 2012. Về việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy (với sự tham mưu của bộ phận giúp việc) tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức sát với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan và đơn vị. Xem việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

Về việc học tập chuyên đề, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ. Căn cứ vào điều kiện thực tế của ngành, địa phương, xác định những mặt, lĩnh vực còn hạn chế, khó khăn để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đặc biệt, Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí bí thư chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong thời gian nhất định; đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN